Steenwijkerlandse gebiedsteams: laagdrempelig contact dichtbij huis

Inwoners die ideeën hebben voor hun buurt, vragen hebben over hun woonomgeving of zaken onder de aandacht willen brengen, kunnen straks dichtbij huis terecht. De gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie vormen met elkaar de gebiedsteams die zichtbaar én aanspreekbaar zijn in de verschillende kernen en wijken.

Wethouder Melvin Smit: ‘De samenwerking was er al. En we gingen in het verleden ook wel eens gezamenlijk de straat op om mensen aan te spreken. Daar gaan we nu meer structuur in aanbrengen. Door te kiezen voor een vaste dag in de maand en een vaste locatie waar mensen zonder afspraak binnen kunnen lopen om met een of meerdere leden van het gebiedsteam in gesprek te gaan. Ze hoeven zich niet vooraf aan te melden of zich voor te bereiden. Het is juist bedoeld voor het laagdrempelige contact. Gewoon met een kopje koffie.’ 

Meer zichtbaar zijn in de kernen. Dát is een van de uitgangspunten van de partijen die samen het gebiedsteam vormen. ‘Wat ons betreft blijft het dan niet bij alleen even je gezicht laten zien. Je wilt meer bieden. En die meerwaarde zit in het gezamenlijk optrekken. Juist omdat je als samenwerkende partijen bij elkaar zit, kun je snel even overleggen en daardoor ook snel schakelen. Voor inwoners biedt het ook een plus. Je hoeft je verhaal maar één keer te doen en niet afzonderlijk met de verschillende partijen in gesprek. Als gebiedsteams doen we op de locatie ook gewoon ons dagelijkse werk. Het is dus voor dat moment ook ons kantoor in de buurt’, lichten de samenwerkingspartners toe.

Op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/gebiedsteams staat een overzicht van de vaste dagen en tijdstippen waarop de gebiedsteams in de verschillende kernen en wijken aanwezig zijn. Om inwoners daarop te attenderen komt er een uitgebreide informatiecampagne via krant, website en social media. 

In de gebiedsteams werken samen: de woningcorporaties Wetland Wonen, Woonconcept, Omnia Wonen en Woonzorg Nederland, Sociaal Werk De Kop, politie en gemeente. 

Logo's organisaties gebiedsteams