Gemeentelijke belastingen

Eind februari heeft u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ontvangen. Hierop staan de gemeentelijke belastingen die u moet betalen. Bent u het niet eens met de aanslag, heeft u vragen over de betaling of zou u graag contact met ons willen? In dit bericht leest u hier meer over.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Bent u het niet eens met de waarde op de WOZ-beschikking? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521. We willen – net als u – dat de WOZ-waarde goed is. Heeft u twijfels? De taxateur gaat er dan samen met u naar kijken. Is de taxateur het met u eens, dan verlagen we de WOZ-waarde. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u alsnog bezwaar maken. Op www.steenwijkerland.nl/belastingen leest u hoe u gratis bezwaar kunt maken.

We raden u af om hiervoor een ‘no cure no pay’ bureau in te schakelen. Dat zijn bureaus die aanbieden u te helpen bij het maken van bezwaar. De procedure is precies hetzelfde, maar er moet wél betaald worden. Die kosten zijn voor de gemeente. Daarnaast is de kans op een succesvol bezwaar kleiner en de afwikkeling duurt aanzienlijk langer. Per 1 januari 2024 krijgen inwoners die via een ‘no cure no pay’ bureau succesvol bezwaar maken tegen WOZ- beschikkingen, de kosten van deze procedure rechtstreeks uitbetaald. De inwoner moet deze kosten vervolgens overmaken naar het ‘no cure no pay’ bureau. Wilt u hier meer over weten? Bel ons gerust.

Hoe kunt u betalen?

Maakt u zelf het bedrag aan ons over? Vergeet niet vóór de vervaldatum te betalen. Dit voorkomt extra kosten. Heeft u ons toestemming gegeven voor automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. Het bedrag op het aanslagbiljet wordt vanzelf in termijnen voor de vervaldatum van uw rekening afgeschreven. Automatische incasso aanvragen Wilt u betalen via automatische incasso? Dan hebben we hiervoor een machtiging nodig. Heeft u ons nog niet gemachtigd? U kunt telefonisch een machtigingskaart bij ons aanvragen via het telefoonnummer 14 0521. We sturen u dan een machtigingskaart toe per post. Wilt u uw rekeningnummer wijzigen of de machtiging intrekken? Dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen.

Kunt u het bedrag op de aanslag niet betalen?

Heeft u een laag inkomen en weinig of geen vermogen? Vraag dan kwijtschelding aan voor gemeentelijke belastingen. De gemeente kan dan besluiten dat u de aanslag niet hoeft te betalen. Of maar voor een deel. U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

  • Onroerendezaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing

Hoe regelt u dit?

U vraagt om kwijtschelding met een aanvraagformulier. Dit kan online of schriftelijk via www.steenwijkerland.nl/kwijtschelding. Vindt u het lastig om formulieren in te vullen? Bel met de gemeente, team Belastingen, telefoonnummer 14 0521 of Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80. U kunt ook langskomen tijdens het spreekuur van het Sociaal Domein op een locatie bij u in de buurt. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Kijk voor meer informatie op www.steenwijkerland.nl/spreekuur.

Zo kunt u ons bereiken

Heeft u vragen of wilt u meer weten? U kunt het team Belastingen bellen via telefoonnummer 14 0521. Of stuur een e-mail naar info@steenwijkerland.nl. Langskomen zonder afspraak U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. Dit kan zonder afspraak.
De medewerkers van het team Belastingen zijn aanwezig op:

  • dinsdag 5 en 12 maart 2024 van 13.00 - 16.00 uur
  • donderdag 7 en 14 maart 2024 van 16.00 - 19.00 uur

We helpen u graag verder.