Irma van Beek blijft ombudsvrouw sociaal domein

Ook in 2024 is Irma van Beek de ombudsvrouw sociaal domein in de gemeente Steenwijkerland. Dat betekent dat inwoners, cliënten en organisaties die zorgen, vragen of tips hebben over onder meer zorg en ondersteuning – net als voorgaande jaren – gratis voor een vertrouwelijk gesprek bij haar terecht kunnen. De gemeenteraad besloot onlangs om de overeenkomst met de ombudsvrouw te verlengen.

De Steenwijkerlandse gemeenteraad biedt de ombudsfunctie vanaf 2017 aan. Vanaf dat moment is Irma van Beek de ombudsvrouw sociaal domein. Zij is een onafhankelijk en onpartijdig aanspreekpunt en komt op voor de belangen van inwoners van Steenwijkerland binnen het sociaal domein. Zij kunnen kosteloos bij haar terecht voor onder andere informatie en advies, voor een luisterend oor, voor hulp bij ingewikkelde regelgeving en doorverwijzingen naar de juiste instanties. Een ombudsvrouw helpt zo voorkomen dat inwoners tussen wal en schip dreigen te raken in het sociaal domein, zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. 

Uit een evaluatie over de afgelopen jaren bleek dat de ombudsfunctie in een behoefte voorziet. De gemeenteraad besloot dan ook om deze mogelijkheid te blijven aanbieden. Inwoners die met de ombudsvrouw in gesprek willen, kunnen contact met haar opnemen via telefoonnummer 06 53 80 08 11 of per e-mail sociaalombudsvrouw@steenwijkerland.nl

Informatie over de ombudsfunctie is te vinden op de gemeentelijke website