Nieuw onderzoek Inwonerspanel over mantelzorg start op dinsdag 19 maart

Mensen die zich inzetten voor een ander zijn ontzettend belangrijk. Daarom willen we als gemeente hen zo goed mogelijk ondersteunen. Hoe ervaren mantelzorgers de ondersteuning die ze van de gemeente krijgen? Kennen mantelzorgers de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning? Dat willen we graag in beeld brengen. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we om (de bekendheid met) de mantelzorgondersteuning te verbeteren.

Het digitale onderzoek start op dinsdag 19 maart 2024. Leden van het Inwonerspanel ontvangen een uitnodiging via e-mail. Bent u geen lid maar wilt u wel meedoen met het onderzoek? Scan dan vanaf dinsdag 19 maart de QR-code. U kunt dan de vragenlijst invullen. Alvast bedankt voor uw reactie!

Meer informatie?

Kijk op www.steenwijkerlandpeilt.nl

QR-code onderzoek

Logo Inwonerspanel