Terugwinnaars maken van afval weer grondstof

Wie grondstoffen terugwint uit afval is een Terugwinnaar. Zo luidt de boodschap van de gemeente Steenwijkerland. ‘Een groot deel van ons afval bestaat uit herbruikbare grondstoffen’, vertelt wethouder Marcel Scheringa. ‘Onze inwoners scheiden het afval al goed, maar toch treffen we nog altijd vervuiling aan in de grondstoffen. En dat is zonde. Bovendien zijn de kosten van het verbranden van restafval hoog. Daarom beginnen we samen met onze afvalinzamelaar ROVA met de aanpak Terugwinnaars. De basisschoolkinderen van OBS De Voorpoort in Vollenhove hebben ons geholpen met de aftrap van dit project.’

Oefenen met het afvalscheidingsspel 

De kinderen van basisschool De Voorpoort gingen eerst in de klas in gesprek met de wethouder over het scheiden van afval. Wat hoort wel én niet in de PMD-container? En wat kun je nog van afval maken? Daarna werd vol enthousiasme het ‘afvalscheidingsspel’ gespeeld door de groepen 6, 7 en 8. Zo snel mogelijk afval scheiden. En samen bekijken wat voor afval er in de verschillende containers thuishoort. De kinderen deden goed hun best en hadden al snel door hoe je afval op de juiste manier scheidt. 

Vervuilde containers zorgen voor afgekeurde vracht 

Dat goed scheiden echt belangrijk is, ziet de gemeente regelmatig terug in de praktijk. Een vuilniswagen van ROVA leegt per rit containers van zo’n vijfhonderd huishoudens. Als daar een aantal containers met vervuiling tussen zit kan het zijn dat de hele vracht wordt afgekeurd. Dat is ten eerste niet goed voor het milieu, want er gaan ontzettend veel nuttige grondstoffen mee verloren. Daarnaast kost het de gemeente extra geld, want grondstoffen leveren geld op, terwijl verbranden van restafval juist geld kost. En die extra kosten betalen de inwoners uiteindelijk met elkaar, via de afvalstoffenheffing. 

Van goed gescheiden afval nieuwe duurzame producten maken

Terugwinnaars laat zien wat met de goed gescheiden grondstoffen gedaan kan worden. En waarom het zo belangrijk is dat er geen vervuiling tussen zit. Oud glas wordt weer nieuw glas. Van GFT worden nieuwe duurzame producten gemaakt, zoals groen gas en compost. PMD wordt gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en bloembakken. De kinderen van de Voortpoort kregen een knikkertegel voor het schoolplein, gemaakt van PMD. 

Samen zorgen voor een beter milieu 

Wethouder Scheringa: Ik hoop dat inwoners zich blijven willen inzetten als Terugwinnaar in onze gemeente. Om een prettige en duurzame leefomgeving te maken. Niet alleen voor nu, maar ook juist voor de volgende generaties. Dat kan door samen de schouders eronder te zetten en goed om te gaan met het milieu.’ 

Terugwinnaars maken van afval weer grondstof
Foto: Wilbert Bijzitter