Coalitieakkoord Steenwijkerland 2018-2022 gepresenteerd

De nieuwe coalitie van Steenwijkerland, bestaande uit de partijen BGL, PvdA, VVD en CU, is het eens geworden over het Coalitieakkoord 2018-2022: ‘Door verbinding naar resultaat'. Het coalitieakkoord is op maandag 14 mei gepresenteerd.

Hoofdlijnen coalitieakkoord

Het coalitieakkoord (pdf, 2,5 MB) bestaat uit 5 programma’s waaraan 10 prioriteiten zijn gekoppeld. Op die manier is focus aangebracht en kan op resultaten worden gestuurd. De 5 programma’s zijn: ‘De inwoner op 1’, ‘Duurzaam’, ‘Samen redzaam’, ‘Werk aan de winkel’ en ‘Mijn Steenwijkerland’

Portefeuilleverdeling

Onlangs zijn de kandidaten voor de wethoudersposten bekend gemaakt: Oene Akkerman (BGL), Trijn Jongman (PvdA), Bram Harmsma (VVD) en Marcel Scheringa (CU). Zij zijn op 14 mei 2018 geïnstalleerd. De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een verdeling van programma’s en portefeuilles.

Oene Akkerman wordt verantwoordelijk voor de programma’s ‘De inwoner op 1’ en ‘Duurzaam’ en krijgt in zijn portefeuille: Kernen- en wijken / inwonersparticipatie, Participatie / IGSD en Noord West Groep, Bestemmingsplannen kernen, Duurzaamheid , Maatschappelijk vastgoed, Circulaire economie, Dienstverlening & communicatie, Vergunningen

Trijn Jongman neemt het programma ‘Samen redzaam’ onder haar hoede en heeft in haar portefeuille: Zorg/welzijn/WMO, Jeugdzorg, Kunst en cultuur, Unesco/werelderfgoed (Willemsoord) en de Buitenplaatsen (incl. Rams Woerthe).

Bram Harmsma wordt verantwoordelijk voor het programma ‘Werk aan de Winkel’ en krijgt in zijn portefeuille:  Economie, Grondbedrijf, Recreatie en toerisme, Sport, Omgevingsvisie (incl. landinrichting), Centrumontwikkeling/vestingstad/Steenwijkerdiep en Toezicht en handhaving.

Marcel Scheringa draagt zorg voor het programma ‘Mijn Steenwijkerland’ en heeft in zijn portefeuille: Financiën, Volkshuisvesting, Onderwijs, Mobiliteit/Verkeer en vervoer, Beheer openbare ruimte/waterbeheer en Bestemmingsplannen buitengebied.

Burgemeester Rob Bats heeft in zijn portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Interbestuurlijke samenwerking, Informatiebeveiliging, Internationale betrekkingen, Public relations en  Bedrijfsvoering.

 

Bekijk het coalitieakkoord Steenwijkerland 2018-2022 (pdf, 2,5 MB).