Actualiteiten mei 2019

 • Steenwijkerland aan de slag met Lokale Inclusie Agenda

  29 mei 2019

  De gemeente Steenwijkerland gaat een Lokale Inclusie Agenda maken. Wethouder Trijn Jongman: ‘Daarin komt te staan welke maatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Oók mensen met een beperking. Welke belemmeringen ervaren ze en hoe kunnen we die zoveel mogelijk wegnemen? Daarover willen we graag met hen om tafel. Dat doen we op verschillende manieren. In juni en juli organiseren we bijvoorbeeld drie bijeenkomsten waar iedereen van harte welkom is. Verder zijn er ook gesprekken met belangenbehartigers, zoals cliëntenraden. Zo proberen we alle doelgroepen te bereiken.’ De uitkomsten van de gespreksrondes vormen de basis voor de Lokale Inclusie Agenda die de leidraad voor de komende jaren gaat worden.

 • Lokaal akkoord over opvang-onderwijs-zorg

  28 mei 2019

  Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat meer kinderen met meer vaardigheden van school komen, zodat ze later beter in staat zijn om zelfstandig mee te doen in de samenleving? Over die vraag zijn betrokken Steenwijkerlandse organisaties de afgelopen periode om tafel gegaan. Het resultaat van deze gesprekken is het lokale akkoord ‘Samen voor Ryan’ dat in concept klaar is. Daarin staan onder meer afspraken over nieuwe aanpakken die partijen samen willen ondernemen om dit doel te bereiken. Wethouder Trijn Jongman: ‘Er is een breed draagvlak voor dit akkoord en dat is essentieel voor succes. Het is tenslotte een zorg en verantwoordelijkheid van ons allemaal.’ Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om het akkoord de komende 4 jaar te gebruiken als kader voor het beleid op het gebied van onderwijsachterstanden en voortijdig schoolverlaten én als plan van aanpak om laaggeletterdheid te voorkomen.

 • Praat mee over de Lokale Inclusie Agenda

  25 juni 2019

  Iedereen moet mee kunnen doen. Oók als u een visuele of auditieve beperking heeft. En óók als u in een rolstoel zit of slecht ter been bent. Soms lukt dat niet of niet helemaal. Bijvoorbeeld omdat onze omgeving voor beperkingen zorgt. Dáár willen we wat aan doen. En daarom gaan we aan de slag met een Lokale Inclusie Agenda. Praat u mee?

 • Perspectiefnota 2020 – 2023

  24 mei 2019

  Het college van B&W heeft de Perspectiefnota 2020-2023 van de gemeente Steenwijkerland aangeboden aan de raad. De perspectiefnota is de voorloper voor de Programmabegroting 2020 – 2023, die later dit jaar wordt vastgesteld.

 • Steenwijkerland kiest leverancier voor Wmo-hulpmiddelen

  12 juni 2019

  De gemeente Steenwijkerland is gestart met een aanbestedingsprocedure om te komen tot een ander contract voor de levering van Wmo-hulpmiddelen. Wethouder Trijn Jongman: ‘We zorgen zo nodig voor een soepele overgang. Dat betekent dat mensen die nu via de Wmo een scootmobiel, rolstoel of ander hulpmiddel van de huidige leverancier hebben, die gewoon houden. Als er een nieuwe leverancier komt hoeven ze niets in te leveren of om te ruilen. We denken dat we in augustus de aanbesteding hebben afgerond en weten wie de leverancier wordt. We sturen dan iedereen die dat aangaat een persoonlijke brief met de contactgegevens.’

 • Jonge adviseurs inspireren energieprofessionals uit Overijssel

  24 mei 2019

  Ruim 300 jongeren kwamen donderdag 23 mei naar het provinciehuis om energieprofessionals uit Overijssel te inspireren. De leerlingen uit het voorgezet- en basisonderwijs hebben zich de afgelopen maanden verdiept in actuele energievraagstukken. Tijdens de finale van Adviseurs van de Toekomst en de e-BATTLE pitchten zij hun advies en campagne.

 • Veel belangstelling voor theaterconcert ‘Letter voor Letter’

  23 mei 2019

  Ruim 200 bezoekers trok het theaterconcert ‘Letter voor Letter’ van René Karst en Carola Smit op 21 mei 2019 in De Meenthe in Steenwijk. De show is het resultaat van een samenwerking tussen Sociaal Werk De Kop, Bibliotheek Kop van Overijssel, Taalpunt, Stichting Lezen & Schrijven, provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland. ‘Letter voor Letter’ is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

 • Iets melden? Makkelijk en snel via onze website

  24 mei 2019

  Ziet u iets in de openbare ruimte dat gemaakt of opgeruimd moet worden? Dan kunt u dat bij ons melden. Dat kan gewoon digitaal via onze website. Wel zo makkelijk en snel. Het formulier om een melding te doen hebben we een stuk eenvoudiger gemaakt. Het enige wat u hoeft te doen, is aan te geven wat u wilt melden en waar dat is. Nieuw is, dat u nu ook een document (bijvoorbeeld een foto) kunt toevoegen. Doet u een melding, dan houden we u uiteraard op de hoogte van wat we ermee gedaan hebben. Wilt u er meer over weten? Ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0521, helpt u graag verder. Het formulier ‘iets melden’ vindt u op de homepage van onze website.

 • Voorlopige uitslag Europees Parlementsverkiezing 2019

  27 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 kon u stemmen op de leden van het Europees Parlement. Op deze pagina kunt u de voorlopige verkiezingsuitslag in Steenwijkerland bekijken.

 • Mr. Fill 3 maanden op proef in Giethoorn

  22 mei 2019

  De komende 3 maanden staan op de parkeerplaats in de ds. J.J. Ketstraat in Giethoorn twee zelfpersende afvalbakken. Mr. Fill, zoals de afvalbakken genoemd worden, werkt op zonne-energie en kan tot vijf keer meer afval opvangen dan een gewone afvalbak. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Op plekken waar de afvalbak altijd snel vol zit, zou dit wel eens een mooie oplossing kunnen zijn. De komende 3 maanden gaan we deze nieuwe techniek uitproberen.’ De proef is een initiatief van de werkgroep Openbare Ruimte, onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak in Giethoorn waarin Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente samenwerken.

 • Werkzaamheden aan Indisch Monument binnenkort van start

  21 mei 2019

  Het Indisch Monument in het Slingerbos in Steenwijk krijgt een opwaardering. In afstemming met onder meer de Stichting Herdenking 15 augustus en de kunstenares van de ‘Gebroken Tegel’ is hiervoor een plan gemaakt.

 • Bloeiende bermen goed voor bijen en insecten

  21 mei 2019

  In juni beginnen we met het maaien van bermen. Het is de eerste maaironde van het jaar. De tweede ronde staat in september op het programma. We kunnen niet overal tegelijk aan het werk. Daarom hebben we, naast de bermen die we in eigen beheer maaien, ook aannemers hiervoor opdracht gegeven. In totaal zijn we zo’n 6 weken bezig om alle werkzaamheden af te ronden.

 • Wonen zonder gas, maar hoe?

  20 mei 2019

  Kom op bezoek tijdens thematours in Overijssel

  Mensen die interesse hebben in duurzaam wonen kunnen in mei en juni op bezoek bij een duurzaam huis. In samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland, organiseert de Nationale Duurzame Huizen Route thematours. De bewoners delen hun ervaringen met de bezoekers tijdens een rondleiding langs de duurzame maatregelen in hun woning.

 • In Steenwijkerland krijgt elk kind een kansrijke start

  14 mei 2019

  Vanaf 1 juli start het programma Voorzorg in Steenwijkerland waarbij kwetsbare zwangere vrouwen intensieve begeleiding krijgen van een verpleegkundige bij het geboorteproces en de opvoeding van hun kind. Het doel hiervan is om de gezondheid en de ontwikkeling van het kind te verbeteren. Hiervoor slaat wethouder Trijn Jongman de handen inéén met de verloskundepraktijken, jeugdgezondheidszorg en de jeugdhulp om alle kinderen in Steenwijkerland een goede start te bieden. Binnen het programma krijgen kwetsbare zwangere vrouwen extra begeleiding via 60 huisbezoeken tijdens de prenatale fase tot de kinderleeftijd van 18 maanden.

 • Gewijzigde afvalinzameling met Pinksteren

  14 mei 2019

  Op tweede pinksterdag (maandag 10 juni 2019) wordt geen afval ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • Aanvaarbeveiliging voor bruggen in Giethoorn

  10 mei 2019

  Op maandag 13 mei wordt gestart met het aanbrengen van aanvaarbeveiliging bij particuliere bruggen in Giethoorn. Deze bruggen bevinden zich in het vaartraject tussen paal 1 en 5. Door het aanbrengen van de beveiliging worden de bruggen beter beschermd tegen aanvaringen met boten.

 • Op 23 mei kunt u stemmen

  21 mei 2019

  Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor Nederlandse leden in het Europees Parlement. Bent u stemgerechtigd, dan heeft u inmiddels een stempas ontvangen. U kunt stemmen in elk stembureau binnen de gemeente. Op verzoek kunt u een kiezerspas krijgen, waarmee u in ieder stembureau binnen Nederland kunt stemmen.

 • Ervaar het openbaar vervoer!

  09 mei 2019

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een inloopspreekuur in Steenwijk.
  Wanneer: woensdag 15 mei 2019
  Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
  Waar: Bibliotheek Steenwijk, Meppelerweg 47a, Steenwijk

 • Onjuiste datum op envelop stempas Europese parlementsverkiezingen

  03 mei 2019

  Deze week krijgen alle meerderjarige inwoners van de gemeente Steenwijkerland een stempas in huis voor de Europese parlementsverkiezingen. Op de envelop staat dat deze verkiezingen plaatsvinden op woensdag 23 mei 2019. Dit moet zijn donderdag 23 mei 2019. Op de stempas zelf staat wel de juiste datum.

 • Vernieuwde Arembergerweg weer open

  01 mei 2019

  De Arembergerweg bij Belt-Schutsloot is weer open voor het verkeer. De afgelopen weken was de weg afgesloten voor een grondige renovatie. Die werkzaamheden zijn nu afgerond. ‘De weg ligt er weer piekfijn bij’, constateert een tevreden wethouder Marcel Scheringa. ‘De afgelopen weken is er hard gewerkt om alles voor 1 mei in orde te maken en dat is gelukt.’ Tijdens het Paasweekeinde konden fietsers en voetgangers al tijdelijk een voorproefje nemen op het compleet vernieuwde wegdek. Vanaf nu is de weg weer voor alle verkeer toegankelijk.