Bloeiende bermen goed voor bijen en insecten

In juni beginnen we met het maaien van bermen. Het is de eerste maaironde van het jaar. De tweede ronde staat in september op het programma. We kunnen niet overal tegelijk aan het werk. Daarom hebben we, naast de bermen die we in eigen beheer maaien, ook aannemers hiervoor opdracht gegeven. In totaal zijn we zo’n 6 weken bezig om alle werkzaamheden af te ronden.

Waarom maaien in juni en september?

Om ervoor te zorgen dat bloemen tot ontwikkeling komen, is het belangrijk om niet te vroeg te maaien. Zaden moeten zich kunnen verspreiden en daarom wachten we tot ná de eerste bloei voordat we gaan maaien. Dat is in juni het geval. De tweede maaironde doen we in september. Het gras is dan uitgegroeid en we maken de bermen dan meteen klaar voor de winter. Ook halen we het groen uit het water.

Bloeiende bermen

Een bloeiende berm is goed voor bijen en insecten. Belangrijk, want landelijk zien we een daling in de insectenstand, terwijl we bijen en insecten hard nodig hebben voor onze gewassen. We richten ons daarom steeds meer op een ecologisch maaien. Dat betekent ook dat we niet de hele berm maaien, maar een gedeelte ervan. Tegelijkertijd hebben we oog voor de verkeersveiligheid. Daarom maaien we wel op plekken die nodig zijn als uitwijkmogelijkheid voor het verkeer en als daardoor een beter overzicht voor alle weggebruikers ontstaat.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over ons maaibeleid of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met Henrie Mulder. Dat kan via ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0521, of door een e-mail te sturen naar henrie.mulder@steenwijkerland.nl