Steenwijkerland aan de slag met Lokale Inclusie Agenda

De gemeente Steenwijkerland gaat een Lokale Inclusie Agenda maken. Wethouder Trijn Jongman: ‘Daarin komt te staan welke maatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Oók mensen met een beperking. Welke belemmeringen ervaren ze en hoe kunnen we die zoveel mogelijk wegnemen? Daarover willen we graag met hen om tafel. Dat doen we op verschillende manieren. In juni en juli organiseren we bijvoorbeeld drie bijeenkomsten waar iedereen van harte welkom is. Verder zijn er ook gesprekken met belangenbehartigers, zoals cliëntenraden. Zo proberen we alle doelgroepen te bereiken.’ De uitkomsten van de gespreksrondes vormen de basis voor de Lokale Inclusie Agenda die de leidraad voor de komende jaren gaat worden.

Het opstellen van de Agenda past bij de ambitie van het college om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor mensen die dat niet kunnen is er een vangnet. Wethouder Trijn Jongman: ‘Als samenleving moeten we kijken wat we kunnen doen om belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen. Dan hebben we het niet alleen over obstakels in de openbare ruimte. Ook op andere gebieden kunnen we over oplossingen nadenken. Bijvoorbeeld aanpassingen die een werkgever kan doen voor mensen met een visuele beperking. We willen breed naar het thema kijken en alle aspecten belichten. Tijdens de gesprekken horen we ook graag wat mogelijke oplossingen kunnen zijn en waar de prioriteiten zouden moeten liggen.’

Bijeenkomsten in Steenwijk, Vollenhove en Oldemarkt

De gemeente organiseert de komende maanden drie bijeenkomsten. Op 27 juni in de Meenthe in Steenwijk, op 2 juli in de Burght in Vollenhove en op 16 juli in Dalzicht in Oldemarkt. Meer informatie daarover is te vinden op de gemeentelijke website.