Werkzaamheden aan Indisch Monument binnenkort van start

Het Indisch Monument in het Slingerbos in Steenwijk krijgt een opwaardering. In afstemming met onder meer de Stichting Herdenking 15 augustus en de kunstenares van de ‘Gebroken Tegel’ is hiervoor een plan gemaakt.

Zo komt er naast het monument onder andere een bloembak waarop de tekst ‘gebogen – geknakt – gebroken; de geest overwint’ te lezen zal zijn.
Ook komt er een herdenkingsbord met de tekst ‘Indisch Herinneringsveld, 15 augustus 1945’.

De werkzaamheden, die ongeveer een week in beslag nemen, beginnen nog in mei.