Actualiteiten mei 2020

 • Nieuwe noodverordening voor Veiligheidsregio IJsselland

  29 mei 2020

  Op maandag 1 juni 2020 om 12.00 uur treedt de nieuwe noodverordening COVID-19 voor Veiligheidsregio IJsselland in werking. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige te vervallen.

 • Aandacht voor 1,5 meter afstand in binnenstad Steenwijk

  29 mei 2020

  Bezoekers en winkelend publiek in de Steenwijker binnenstad worden de komende periode nog eens extra geattendeerd op de adviezen die horen bij de 1,5 meter samenleving. De belangrijkste boodschap is daarbij: u bent van harte welkom, maar let er wel op dat u afstand houdt. Bij de toegangswegen van de binnenstad en op de looproutes van de (fiets)parkeerterreinen naar het centrum wordt hier op borden en stoepstickers aandacht voor gevraagd.

 • UPDATE: Maatregelen om drukte Giethoorn te reguleren

  15 juni 2020

  In verband met het coronavirus voert het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) een aantal maatregelen in om de verwachte drukte in Giethoorn de komende maanden te reguleren. Vanaf vrijdag 29 mei worden de maatregelen ingesteld.

 • GGD IJsselland opent testlocaties coronavirus

  01 juni 2020

  Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Dit is bepaald door de landelijke overheid. GGD IJsselland richt hiervoor vier testlocaties in de regio IJsselland in waaronder een locatie aan de Dolderweg 1 in Steenwijk. Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via het landelijke nummer 0800-1202 een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Het nummer is zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt.

 • Gewijzigde afvalinzameling op tweede pinksterdag

  26 mei 2020

  Op tweede pinksterdag (maandag 1 juni) wordt geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 8 juni

  26 mei 2020

  In deze tijd van het coronavirus is het helaas niet mogelijk om langs te komen voor het wethouderspreekuur. Toch willen de wethouders een luisterend oor blijven bieden, vooral in deze moeilijke en zware tijd. Daarom willen ze u graag telefonisch te woord staan. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen, maar u kunt een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur dat er wekelijks is.

 • Online informatiebijeenkomst over stikstofproblematiek

  27 mei 2020

  Bent u (agrarisch) ondernemer in Steenwijkerland? Bent u inwoner en heeft u persoonlijke interesse in het stifstofvraagstuk? Wilt u meer weten over deze problematiek? Bijvoorbeeld welke uitdagingen of misschien juist wel kansen op ons af komen? Meld u dan aan voor de online informatiebijeenkomst op 11 juni a.s. U kunt gewoon thuis kijken op uw computer, tablet of telefoon.

 • Ben jij of bent u al bekend met veiligsporten.nu?

  27 mei 2020

  Wil jij of wilt u meedoen aan een sportactiviteit maar ben je geen lid? Of ben je wel lid van een sportaanbieder en wil je een keer een andere sport proberen? Op de gloednieuwe website www.veiligsporten.nu vind je de sportactiviteiten waar je aan mee kunt doen. Voor jeugd tot en met 18 jaar en ook voor volwassenen.

 • Eigen verantwoordelijkheid nu groter dan ooit

  20 mei 2020

  Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat per 1 juni de coronamaatregelen worden versoepeld. Naar aanleiding van deze bekendmaking verwacht de gemeente Steenwijkerland dat het komende Hemelvaartweekend er behoorlijk veel mensen op stap gaan om te genieten van het mooie weer. Toch blijft de belangrijkste boodschap van de afgelopen weken nog steeds onverkort van kracht. Houd afstand en vermijd drukte.

 • Onderzoek naar Steenwijkerlandse agrarische sector

  20 mei 2020

  Alle boeren in Steenwijkerland krijgen deze week een brief in de brievenbus met de vraag om een enquête in te vullen. De vragenlijst – gevolgd door keukentafelgesprekken – is bedoeld om inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen en opgaven waarmee de agrarische sector te maken heeft. Ook wil de gemeente graag weten welke vragen en behoeften er zijn. Wethouder Tiny Bijl: ‘Het is logisch dat we in deze tijd ook vragen wat de impact van de coronamaatregelen op de agrarische bedrijven is. Welke uitdagingen zijn er en hoe zien ze de ondersteuning van de overheid daarbij? Deze coronatijd gaat tenslotte aan niemand geruisloos voorbij.’ De uitkomsten van de enquête en de keukentafelgesprekken geven input voor het plattelandsbeleid waar de gemeente mee aan de slag wil. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Stimuland.

 • 'Ik reken op de inwoners van Veiligheidsregio IJsselland'

  20 mei 2020

  Het kabinet heeft vanavond bekend gemaakt dat de geplande versoepelingen van de maatregelen per 1 juni doorgaan. 'We hebben ruimte, en die hebben we met elkaar verdiend' sprak Mark Rutte. Dat is goed nieuws, want in onze samenleving zetten we met elkaar stappen die ervoor zorgen dat we ons deze versoepelingen langzamerhand steeds meer kunnen permitteren. Maar met een prachtig Hemelvaartweekend op komst geldt eigenlijk maar één boodschap: het is nog geen 1 juni. We zijn er nog niet.

 • Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

  19 mei 2020

  Het pontje in Jonen gaat vanaf Hemelvaartsdag over op zomerbediening. Dit betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars weer van het pontje gebruik kunnen maken. Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje. Daarom wordt er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.

 • Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht

  19 mei 2020

  Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht kunnen fietsers elkaar niet op veilige afstand passeren. Bovendien wordt het pad ook door wandelaars gebruikt. Daarom gaat voor dit pad een fietsverbod gelden. Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid.

 • Pontje Jonen op zomerbediening

  19 mei 2020

  Vanaf 18 mei zijn de bruggen en sluizen weer open voor pleziervaart. Daardoor zal het op het water drukker worden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, gaat het pontje in Jonen vanaf Hemelvaartsdag (21 mei) over op de zomerbediening. Het pontje wordt dan professioneel bediend.

 • Schutsloterpad in Belt-Schutsloot wordt tijdelijk voetpad

  19 mei 2020

  Fietsers kunnen voorlopig geen gebruikmaken van het Schutsloterpad in Belt-Schutsloot. Op het pad is het bijna onmogelijk om elkaar fietsend op 1,5 meter te passeren. Daarnaast wordt het pad ook als voetpad gebruikt. De verwachting is dat het aantal fietsers met mooi weer zal toenemen. Om te voorkomen dat hierdoor lastige situaties ontstaan, is besloten het Schutsloterpad voorlopig alleen als voetpad te gebruiken. Het fietsverbod geldt niet voor bezorgend verkeer: zij kunnen met de fiets over het voetpad om de post te bezorgen. Woningen en ondernemingen aan het pad blijven bereikbaar via de openbare weg.

 • Fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer

  05 juni 2020

  Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer. Vanaf 9 mei gold in verband met het coronavirus op dit fietspad een fietsverbod. Dit wordt nu omgezet naar eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg.

 • Volop bloeiende akkerranden in Steenwijkerland

  19 mei 2020

  In Steenwijkerland staat de komende zomermaanden zo’n 75 kilometer aan akkerranden volop in bloei. Dat is straks het kleurrijke resultaat van de speciale actie voor biodiversiteit in de landbouw. Een initiatief van LTO Steenwijkerland, VisscherHolland, Imkerij van Beek en de gemeente. Steenwijkerlandse boeren kregen daarbij tot 1 mei 50% korting op zonnebloemen of bloemenmengsels die aan de akkerranden ingezaaid konden worden. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Missie geslaagd. Deze akkerranden zijn straks een geweldige voedselbron voor vele soorten insecten. En die hebben we nodig voor een gevarieerde flora en fauna. Daarnaast leveren de bloemen natuurlijk een prachtig plaatje op in het toch al mooie Steenwijkerland.’

 • Gemeentearchief legt coronacollectie aan. Helpt u mee?

  25 mei 2020

  Al weken beheerst het coronavirus ons dagelijks leven. De maatregelen die genomen zijn raken ons allemaal. Thuis, op het werk en in onze vrije tijd. Ze hebben een grote invloed op ons doen en laten. In die zin wordt in deze bijzondere tijd geschiedenis geschreven. Hoe leggen we dat vast zodat ook toekomstige generaties een beeld krijgen en kunnen leren van deze coronatijd? Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft alle erfgoedinstellingen opgeroepen om mee te bouwen aan een digitale coronacollectie. Oók op lokaal niveau. En dus bouwt het gemeentearchief van Steenwijkerland mee. Helpt u ons een Steenwijkerlandse coronacollectie aan te leggen?

 • Steenwijkerland maakt zich klaar om gasten veilig en gastvrij te ontvangen

  15 mei 2020

  Een bestel-app voor gasten, een gezamenlijke look-and-feel en financiële & juridische ondersteuning van horeca- en recreatieondernemers. Acties die ondernemers perspectief bieden en ervoor zorgen dat Steenwijkerland binnenkort op een gastvrije en veilige manier klaar is voor gasten. Bedacht door de kerngroep 1,5 meter recreatie, waarin ondernemers, inwoners en de gemeente vertegenwoordigd zijn.

 • Stookverbod in Steenwijkerland

  13 mei 2020

  Door de aanhoudende droogte in de natuur is er op dit moment een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand. Vanwege de droogte en de verwachte hogere temperaturen voor de komende dagen geldt voor de regio IJsselland momenteel fase 2 ‘extra alert’. Een natuurbrand kan zich in deze droge periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden, zeker bij harde wind. In Steenwijkerland mag daarom geen snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval verbrand worden. Ook mag er geen vreugdevuur (zoals een paasvuur) gehouden worden. Zodra dit weer is toegestaan, laten we u dit weten. Houd onze website in de gaten voor meer informatie.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 25 mei

  12 mei 2020

  In deze tijd van het coronavirus is het helaas niet mogelijk om langs te komen voor het wethouderspreekuur. Toch willen de wethouders een luisterend oor blijven bieden, vooral in deze moeilijke en zware tijd. Daarom willen ze u graag telefonisch te woord staan. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen, maar u kunt een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur dat er wekelijks is.

 • Gewijzigde afvalinzameling op Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag

  12 mei 2020

  Op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en tweede pinksterdag (maandag 1 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • De Sociaal Ombudsvrouw is er voor u

  11 mei 2020

  Als inwoner van Steenwijkerland kunt u ook in deze coronatijd bij de Sociaal Ombudsvrouw, Irma van Beek, terecht met zorgen of tips over de zorg en ondersteuning die de gemeente regelt.

 • Steenwijkerland maakt zich klaar voor recreatie op 1,5 meter

  08 mei 2020

  Woensdag kondigde minister-president Mark Rutte aan dat de coronamaatregelen gefaseerd versoepeld worden. Voor een toeristische gemeente als Steenwijkerland natuurlijk een hoopvolle boodschap. En ook al blijven beperkingen als 1,5 meter en maximaal 30 gasten (voorlopig) van kracht, de horeca- en recreatieondernemers zien weer perspectief. Wethouder Bram Harmsma is trots op de daadkracht van ‘zijn’ ondernemers. ‘Vanaf het begin van de crisis denken ondernemers na over mogelijkheden en zoeken samen naar slimme oplossingen om bezoekers weer te kunnen ontvangen. Binnen Overijssel zijn we door de Taskforce Gastvrij Overijssel tot koploper en pilotregio gebombardeerd. Dit betekent dat de komende tijd veel naar ons gekeken wordt hoe wij het doen.’

 • Fietsverbod voor fietspad Kalenberg - Ossenzijl

  07 mei 2020

  Voor het fietspad van Kalenberg naar Ossenzijl geldt vanaf zaterdag 9 mei 2020 een fietsverbod voor recreatief en toeristisch fietsverkeer. Het verbod geldt niet voor aan- en omwonenden en bestemmingsverkeer. Zij kunnen van het fietspad gebruik blijven maken. Er komen borden om de fietsspelregels toe te lichten.

 • Fietsverbod Giethoorn aangepast

  07 mei 2020

  Het fietsverbod voor Giethoorn is aangepast. Het fietsverbod is nu van kracht tussen 11.00 en 17.00 uur en geldt voor iedereen behalve voor bezorgend verkeer. Buiten deze uren mag van de fietspaden gebruik worden gemaakt. De maatregel gaat in vanaf zaterdag 9 mei 2020. Er komen borden om de fietsspelregels toe te lichten.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 18 mei

  06 mei 2020

  In deze tijd van het coronavirus is het helaas niet mogelijk om langs te komen voor het wethouderspreekuur. Toch willen de wethouders een luisterend oor blijven bieden, vooral in deze moeilijke en zware tijd. Daarom willen ze u graag telefonisch te woord staan. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis te komen, maar u kunt een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur dat er wekelijks is.

 • Ook in Steenwijkerland kan de jeugd weer sporten

  01 mei 2020

  Ook in onze gemeente kunnen kinderen en jongeren t/m 18 jaar weer samen buiten sporten. De Rijksoverheid maakte dit onlangs mogelijk door de coronamaatregelen te versoepelen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Super goed nieuws voor al die jonge, enthousiaste sporters die stonden te popelen om weer te beginnen. Natuurlijk zijn er wel regels waar iedereen zich aan moet houden. Gezondheid en veiligheid blijven tenslotte voorop staan. Daarom hebben we als gemeente gezegd: wil je als sportaanbieder een buitensportactiviteit organiseren, vraag ons dan eerst om toestemming. Inmiddels hebben we al zo’n 25 aanvragen gehad. Er zijn ook al sportclubs gestart, zoals Sportinn, VV Willemsoord en LTC Steenwijk. Dat zullen er steeds meer worden verwacht ik. We zien dat sportaanbieders echt goed nadenken over hoe ze op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen. Mooi om te constateren en een compliment waard.’

 • 'Samen vullen we de anderhalvemetersamenleving in'

  01 mei 2020

  Mét de samenleving uitzoeken hoe we de anderhalvemetersamenleving op een veilige manier vorm kunnen geven: dat is het speerpunt van de burgemeesters in het Regionale Beleidsteam van Veiligheidsregio IJsselland.