Maatregelen om afstand te houden op Steenwijkerlandse fietspaden

Het Gemeentelijk Beleidsteam heeft een aantal maatregelen genomen om situaties waarbij fietsers elkaar niet op 1,5 meter kunnen passeren, te voorkomen. Hierbij is met name gekeken naar smalle fietspaden die – zeker met mooi weer in het vooruitzicht – vaak en ook in combinatie met wandelaars worden gebruikt. Naast het plaatsen van advies/waarschuwingsborden zijn op een aantal fietspaden extra maatregelen genomen. Over deze extra maatregelen – die voorlopig voor onbepaalde tijd gelden – is overleg gevoerd met de desbetreffende plaatselijke belangen en lokale ondernemers. De bebording wordt nog voor Hemelvaartsdag geplaatst. Alle maatregelen zijn te vinden op de gemeentelijke website www.steenwijkerland.nl/corona

De maatregelen in het kort:

Schutsloterpad in Belt-Schutsloot wordt tijdelijk voetpad

Fietsers kunnen voorlopig geen gebruikmaken van het Schutsloterpad in Belt-Schutsloot. Het fietsverbod geldt niet voor bezorgend verkeer: zij kunnen met de fiets over het voetpad om de post te bezorgen. Woningen en ondernemingen aan het pad blijven bereikbaar via de openbare weg.

Fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer

Het fietspad Ossenzijl-Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer. Daarbij geldt de rijrichting van Ossenzijl naar Kalenberg. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor aanwonenden van het fietspad. Ook van het Kooibomenpad naar Kalenberg wordt eenrichtingsverkeer en dat geldt eveneens voor het Kalenbergerpad naar de Hoogeweg.

Pontje Jonen op zomerbediening

Vanaf Hemelvaartsdag wordt het pontje in Jonen professioneel bediend. Dat betekent dat ook de recreatieve fietsers en wandelaars van het pontje gebruik kunnen maken. Op de plek waar zij moeten wachten om de oversteek te maken, wordt markering aangebracht die moet zorgen voor voldoende onderlinge afstand.

Eenrichtingsverkeer op fietspad Jonenweg

Aan de kant van Dwarsgracht is onvoldoende ruimte om fietsers en wandelaars op een veilige afstand van elkaar te laten wachten op het pontje van Jonen. Daarom wordt er op het fietspad Jonenweg tussen het pontje en Dwarsgracht (in die richting) eenrichtingsverkeer ingesteld.  

Fietsverbod voor fietspad langs de gracht in Dwarsgracht

Op het smalle pad langs de gracht in Dwarsgracht komt een fietsverbod . Het gaat om het deel tussen het fietspad Jonenweg en de Otterskooi. Het fietsverbod geldt niet voor bewoners. De recreatieve fietser wordt met borden via de weg geleid.

Meer informatie over de maatregelen is te vinden op www.steenwijkerland.nl/corona

Overzichtskaartje met de maatregelen op de fietspaden:

Klik op het kaartje voor een groter formaat.