Actualiteiten mei 2021

 • Brugbediening door NoordWestGroep

  28 mei 2021

  In Steenwijkerland liggen 3 bruggen, een in Kalenberg en twee in Scheerwolde, die bediend worden door brugwachters. Die worden vanaf het vaarseizoen (1 april) van dit jaar bediend door brugwachters van de NoordWestGroep. Hiermee wordt de samenwerking tussen de gemeente en NWG uitgebreid.

 • Gemeente ondersteunt investering in vernieuwde bioscoop

  28 mei 2021

  De eerste subsidie uit de net gelanceerde regeling voor een vitale binnenstad van Steenwijk is een feit. Het college van B&W besloot de aanvraag van Luxor Vastgoed BV voor aanpassingen aan de bioscoop in Steenwijk te honoreren. Daarmee is het herstel en tegelijkertijd een fikse upgrade van de bioscoopfunctie mogelijk. Wethouder Bram Harmsma: ‘Deze aanvraag sluit precies aan bij wat we met de regeling willen bereiken: een levendige binnenstad met voorzieningen die passen bij een stad als Steenwijk. Met een compleet aanbod. En daar hoort wat ons betreft een bioscoop als vanzelfsprekend bij. Met aantrekkingskracht voor jong en oud. Daarom zijn we blij met dit initiatief en steunen we het ook.’ De subsidie van € 150.000 is bedoeld voor bouwkundige aanpassingen aan het pand.

 • Fietspaden Kalenberg-Wetering-Ossenzijl, Steenwijk-Ossenzijl en Driewegsluis-Markerbroekweg geopend

  25 mei 2021

  De afgelopen maanden is er veel werk verzet. De fietspaden Kalenberg-Wetering-Ossenzijl, Steenwijk-Ossenzijl en Driewegsluis-Markerbroekweg zijn grondig onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn met maar liefst 20 kilometer aan prachtig fietspad. De fietspaden zijn onderdeel van de 12 fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel (regiodeal Leefbaar Giethoorn) worden aangepakt. Op 21 mei jl. opende wethouder Marcel Scheringa samen met gedeputeerde Roy de Witte de fietspaden.

 • Upgrade jezelf regio Zwolle roept werkgevers op: leid nú uw werknemers op

  25 mei 2021

  ‘Leid nú uw werknemers op. Dan bent u straks klaar voor de toekomst. Die boodschap verspreidt Upgrade jezelf Regio Zwolle onder werkgevers in Regio Zwolle waar Steenwijkerland ook onderdeel van is. Met een maximale vergoeding van vijftig procent van om-, op- of bijscholingskosten helpt het ontwikkelfonds werkgevers vooruit.

 • Sjors in eerste jaar al populair onder basisschooljeugd

  20 mei 2021

  Sjors Sportief en Sjors Creatief vallen in de smaak bij de basisschoolleerlingen in Steenwijkerland. De mascottes zijn de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat de gemeente Steenwijkerland dit schooljaar is gestart. Het project laat kinderen laagdrempelig en vaak gratis kennismaken met uiteenlopende activiteiten. Dit schooljaar schreven al 461 kinderen zich in. Wethouder Trijn Jongman: ‘Een mooie score en dat al meteen in het eerste jaar. Een jaar waarin het vanwege de coronacrisis allemaal wat anders gaat dan we gewend zijn. Niet alle Sjorsactiviteiten konden meteen georganiseerd worden, maar veel wel. Sjors is echt een leuke manier om te kijken welke sport of culturele activiteit bij je past.’

 • Visie raad gewenst over koers bibliotheek

  19 mei 2021

  Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om zijn visie te geven over de koers die is ingezet door de stichting bibliotheek Kop van Overijssel. De bibliotheek doet onderzoek op welke wijze zij haar toekomstige exploitatie het beste kan organiseren. De reden is dat het bestuur van stichting bibliotheek Kop van Overijssel zich zorgen maakt over haar toekomstige financiële positie. De stichting verzoekt de gemeente om het huidige financiële beleid te heroverwegen. Zonder heroverweging stelt de bibliotheek dat ze haar taken niet goed kan uitvoeren en dat onder meer 3 vestigingen gesloten zouden moeten worden.

 • Uitgifte woningbouwkavels Van den Kornputkwartier in Steenwijk

  25 mei 2021

  Op dit moment worden er 15 woningbouwkavels uitgegeven in Van den Kornputkwartier in Steenwijk. De kavels liggen in het gebied tussen de Johan Willem Frisolaan en de Steenakkers. Alle 15 kavels worden uitgegeven met de bedoeling om er een vrijstaande woning op te bouwen.

 • Gewijzigde afvalinzameling met tweede pinksterdag

  18 mei 2021

  Op tweede pinksterdag (maandag 24 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Steenwijkerland. De containers worden op een andere dag geleegd.

 • TONK: ondersteuning voor huishoudens die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen

  25 mei 2021

  Heeft u door de coronacrisis minder inkomen dan daarvoor? Kunt u daardoor de noodzakelijke kosten niet meer betalen? Dan kunt u ondersteuning krijgen. Deze ondersteuning heet de TONK. Dat staat voor: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is er nog tot en met 30 juni 2021.

 • Beleidskader kleine windmolens

  18 mei 2021

  Het college van B&W heeft het Beleidskader Kleine Windmolens vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden kleine windmolens in Steenwijkerland mogelijk en wenselijk zijn. Het beleidskader biedt vooral ruimte voor plaatsing bij boerderijen en agrarische gebouwen en op bedrijventerreinen. Het beleidskader wordt op korte termijn ter inzage gelegd.

 • Steenwijkerland vlagt vandaag (17 mei) met regenboogvlag

  17 mei 2021

  Maandag 17 mei is het de Internationale Dag tegen Homo, Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Daarom wappert vandaag de regenboogvlag bij het gemeentehuis van Steenwijkerland. Wethouder Trijn Jongman: ‘Iedereen moet zichzelf kunnen zijn als het gaat om seksuele geaardheid en gender diversiteit. En dat mag nooit leiden tot discriminatie. Daar is wat mij betreft geen speld tussen te krijgen. Helaas zien we in de praktijk nog wel eens het tegendeel. Dat kan niet en dat mag niet. Daarom is het belangrijk dat we er aandacht voor blijven vragen. Als gemeente hangen we daarom op 17 mei de vlag uit. Iedereen die dat wil, kan meedoen. Zo laten we met elkaar zien dat in onze samenleving iedereen erbij hoort.’

 • Herdenkingstoespraak 4 mei 2021 van burgemeester Rob Bats bij het oorlogsmonument van Rams Woerthe

  04 mei 2021

  De herdenkingstoespraak van burgemeester Rob Bats bij het oorlogsmonument van Rams Woerthe kunt u via deze pagina bekijken.

 • Een kansrijke toekomst voor recreatieparken

  04 mei 2021

  Verreweg de meeste vakantieparken in Overijssel zijn vitaal, zo bleek uit eerder vitaliteitsonderzoek dat in 2020 is opgeleverd. Van de bijna driekwart vitale parken zijn zelfs 14% echte voorlopers in de sector. Om de niet-vitale vakantieparken te versterken is op 21 april het officiële startschot gegeven voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Steenwijkerland is één van de vijf gemeenten waar een pilot wordt gedraaid. Hiermee wil zij vakantieparken ondersteunen, zodat zij weer een kansrijke toekomst hebben als recreatiepark. Waar gasten graag komen.

 • Kans op natuurbrand afgenomen

  03 mei 2021

  Regio IJsselland is, in het kader van natuurbrandrisico, naar Fase 1 ‘regulier risico’ gegaan. Fase 1 geeft aan dat er minder grote kans is op een snel uitbreidende natuurbrand. Het kan wel gebeuren. Wees altijd voorzichtig met vuur. Voor Steenwijkerland houdt dit in dat u weer gebruik mag maken van uw ontheffing om snoei- en tuinafval en riet- en maaiafval te verbranden.