Beleidskader kleine windmolens

Het college van B&W heeft het Beleidskader Kleine Windmolens vastgesteld. Dit beleid geeft aan onder welke voorwaarden kleine windmolens in Steenwijkerland mogelijk en wenselijk zijn. Het beleidskader biedt vooral ruimte voor plaatsing bij boerderijen en agrarische gebouwen en op bedrijventerreinen. Het beleidskader wordt op korte termijn ter inzage gelegd.

Wethouder Tiny Bijl: 'Vooral van agrariërs krijgen we te horen dat zij behoefte hebben aan het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het plaatsen van kleine windmolens. Deze molens kunnen boerenbedrijven en andere ondernemingen helpen bij het energieneutraal maken van het eigen elektriciteitsverbruik. Dit wordt extra interessant als dat in combinatie met zonnepanelen op het dak gebeurt en sluit mooi aan bij de duurzaamheidsambities van veel agrariërs, andere ondernemers en de gemeente.' 

Wanneer iemand een kleine windmolen wil plaatsen dan geeft dit beleidskader een duidelijk beeld waar de plaatsing aan moet voldoen. Het gaat daarbij met name om de maximale hoogte (15 meter bij boerderijen, 25 meter op bedrijventerreinen), het aantal molens per aanvrager en de afstand tot nabijgelegen woningen. 

'Bij het vaststellen van de criteria hebben we, naast de gemeenteraad, ook inwoners en andere belanghebbenden gevraagd om mee te denken. Hun input is medebepalend geweest voor dit beleidskader. Het beleidskader komt nu ter inzage te liggen en hiertegen kan men een eventuele zienswijze indienen. Op deze manier krijgt iedereen de mogelijkheid zijn of haar belang kenbaar te maken bij het opstellen van het beleid voor kleine windmolens' aldus Tiny Bijl.