Een kansrijke toekomst voor recreatieparken

Verreweg de meeste vakantieparken in Overijssel zijn vitaal, zo bleek uit eerder vitaliteitsonderzoek dat in 2020 is opgeleverd. Van de bijna driekwart vitale parken zijn zelfs 14% echte voorlopers in de sector. Om de niet-vitale vakantieparken te versterken is op 21 april het officiële startschot gegeven voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Steenwijkerland is één van de vijf gemeenten waar een pilot wordt gedraaid. Hiermee wil zij vakantieparken ondersteunen, zodat zij weer een kansrijke toekomst hebben als recreatiepark. Waar gasten graag komen.

Startschot aanpak vitaliteit vakantieparken Overijssel

Noordwest Overijssel doet het goed

Wethouder Bram Harmsma van de gemeente Steenwijkerland zit in de stuurgroep van het expertisecentrum. “We willen de complexe problematiek op de parken aanpakken. Steenwijkerland doet mee aan een pilot waarbij het expertisecentrum de parken gaat helpen, zodat ze weer een kansrijke toekomst hebben als recreatiepark. Als we kijken naar Noordwest Overijssel doen we het al heel goed. Bij ons is 81% vitaal, waarvan 4% echte voorlopers zijn. De voorlopers zien we onder de hotels en combinatiebedrijven. Zij hebben een duidelijke keuze voor een doelgroep gemaakt, hebben een goed gastenoordeel en zijn zeer eigentijds. De achterblijvers (waaronder enkele campings en groepsaccommodaties) hebben een niet-eigentijdse uitstraling en zijn vaak online niet goed ontsloten. Als de parkeigenaar hulp wil van het expertisecentrum kan dat nu. De eigenaar moet zelf wel het voortouw nemen, hij is de ondernemer.”

Kennis en begeleiding

Als kwartiermaker heeft burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen de afgelopen maanden gewerkt aan het plan voor het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum geeft invulling aan de ondersteuning waar Overijsselse gemeenten en recreatieparken behoefte aan hebben. Het gaat daarbij om kennis en begeleiding van vaak ingewikkelde processen om te komen tot revitalisering of transformatie. Het expertisecentrum streeft ernaar om het thema vitaliteit van vakantieparken hoger op de agenda te krijgen bij gemeenten.

Bij de aanpak van het expertisecentrum staat de één-park-één-plan gedachte centraal: elke situatie vraagt om een unieke aanpak. Naast Bram Harmsma vormen burgemeester Hans Vroomen van Ommen, burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen, wethouder Jeroen Diepemaat van Enschede en gedeputeerde Roy de Witte van Provincie Overijssel de stuurgroep.