Visie raad gewenst over koers bibliotheek

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om zijn visie te geven over de koers die is ingezet door de stichting bibliotheek Kop van Overijssel. De bibliotheek doet onderzoek op welke wijze zij haar toekomstige exploitatie het beste kan organiseren. De reden is dat het bestuur van stichting bibliotheek Kop van Overijssel zich zorgen maakt over haar toekomstige financiële positie. De stichting verzoekt de gemeente om het huidige financiële beleid te heroverwegen. Zonder heroverweging stelt de bibliotheek dat ze haar taken niet goed kan uitvoeren en dat onder meer 3 vestigingen gesloten zouden moeten worden.

Wethouder Trijn Jongman: 'Als college zijn we van mening dat door de stichting bibliotheek goed moet worden onderzocht welke alternatieven er mogelijk zijn om de inwoners tegemoet te blijven komen. Dat vinden we op dit moment onvoldoende uitgewerkt. We hebben de stichting bibliotheek  aangegeven om eerst met haar stakeholders in gesprek te gaan. Wellicht levert dit goede alternatieven of een andere invulling op die past binnen de huidige exploitatie. Daarom zien we als college nu nog geen reden voor heroverweging van het financiële beleid. Maar we horen ook graag wat de gemeenteraad hiervan vindt en welke visie zij hierover hebben.'