Nieuw onderzoek Inwonerspanel over fietsen

Op dinsdag 17 mei start een nieuw onderzoek onder het Inwonerspanel. Het onderzoek gaat over fietsen. We willen graag weten hoe inwoners gebruikmaken van de fiets. En ook wat hun ervaring is met de fietspaden, fietsenstallingen en meer.

Logo inwonerspanel Steenwijkerland peiltIn het onderzoek worden vragen gesteld als: Maakt u veel gebruik van de fiets? Wat zijn de belangrijkste redenen voor u om te fietsen? Zou u meer willen fietsen? Ook willen we graag weten of u tevreden bent over de fietspaden, rustpunten, verlichting, parkeren en meer.

De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we in het nieuwe fietsplan. Het fietsplan presenteren we dit najaar. In dat fietsplan staat wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Leden van het Inwonerspanel ontvangen op dinsdag 17 mei een uitnodiging via e-mail.
​​​​​​​Wilt u ook meedoen aan het onderzoek? Word dan vóór dinsdag 17 mei lid van het Inwonerspanel via www.steenwijkerlandpeilt.nl.