De gebiedsteams van Steenwijkerland

Heeft u ideeën voor uw buurt? Of vragen over uw woonomgeving? Wilt u zaken onder de aandacht brengen? Dan kunt u terecht bij het gebiedsteam bij u in de buurt. Daarin zitten mensen van de gemeente, de woningcorporaties, Sociaal Werk De Kop en de politie. Zij trekken gezamenlijk op.

GebiedsteamsElke kern heeft een eigen gebiedsteam. Op een vaste dag in de maand is uw gebiedsteam op een locatie bij u in de buurt. 
U kunt dan zonder afspraak even binnenlopen.

Waar en wanneer leest u op www.steenwijkerland.nl/gebiedsteams.