Meer vrijheid en meer maatwerk in concept nieuw welstandsbeleid

Overzichtelijke regels, meer vrijheid en meer maatwerk. Dat zijn de sleutelwoorden van het nieuwe welstandsbeleid dat er in concept ligt. ‘Een flinke verbetering ten opzichte van het ‘oude’ welstandsbeleid’, vindt wethouder Melvin Smit. ‘We hebben vooral gekeken naar hoe we het makkelijker en overzichtelijker kunnen maken. Daarom hebben we flink gesneden in het aantal regels. Bovendien zijn die regels veel beter vindbaar. Als je bijvoorbeeld een overkapping wilt bouwen bij je huis, kun je op de gemeentelijke website snel zien welke regels er voor jou gelden. Je hoeft alleen je adres in te voeren, de rest volgt vanzelf.’ Het nieuwe welstandsbeleid is nog in concept en geldt daarom nog niet. Binnenkort wordt het ter inzage gelegd en kan iedereen erop reageren. Ook komen er voor de zomer een aantal informatiebijeenkomsten, zowel voor inwoners als voor architecten en bouwkundige bureaus. Informatie daarover volgt via de website, de gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huiskrant en op onze social media kanalen.

Groene, oranje en rode gebieden

In het concept nieuwe welstandsbeleid is Steenwijkerland in drie gebieden verdeeld: groen, oranje en rood. Voor de groene gebieden, en dat is het grootste gedeelte van de gemeente, gaan een beperkt aantal regels gelden voor kleur- en materiaalgebruik. Wethouder Melvin Smit: ‘We hebben hier bewust voor gekozen. Helemaal geen regels zou betekenen dat we niet kunnen ingrijpen als iets écht niet kan. Bijvoorbeeld als iemand zijn huis pimpelpaars wil verven in een omgeving waar dat niet past.’ In een groen gebied gaat een vergunningaanvraag niet meer naar de welstandscommissie, maar komt er een snelle ambtelijke check. In oranje gebieden wordt strikter gekeken naar kleur- en materiaalgebruik. Het zijn gebieden die mede de identiteit van de gemeente bepalen. In bestemmingsplannen zijn dat gebieden die ook de bestemming ‘waarde – cultuurhistorie’ hebben meegekregen. De rode gebieden zijn beschermde stads- en dorpsgezichten en de binnenstad van Steenwijk. Binnen die gebieden gaan vergunningaanvragen voor (ver)bouwactiviteiten altijd via de welstandscommissie. De regels van het concept nieuwe welstandsbeleid zijn online makkelijk te vinden. Mensen met (ver)bouwplannen kunnen hun adres invoeren en zien dan meteen of dat binnen een groen, oranje of rood gebied valt. Vervolgens zien ze met één muisklik welke regels er voor hun bouwactiviteit gelden. Wethouder Melvin Smit: ‘Je hoeft dus niet meer eerst het hele beleid door te nemen, je komt direct uit bij wat je wilt weten. Wel zo makkelijk. Ook omdat we de tekst verduidelijken met beeldmateriaal.’   

Speciale aandacht voor beschermde dorps- en stadsgezichten

In het concept welstandsbeleid zijn nog geen nieuwe regels opgenomen voor beschermde dorps- en stadsgezichten en het centrum van Steenwijk. Wethouder Melvin Smit: ‘Daar zijn we nog mee bezig. Ook dat willen we zorgvuldig bekijken en dat kost nog wat tijd. Voor die gebieden blijven de regels van het huidige welstandsbeleid straks dus nog even van kracht. Wel willen we, vooruitlopend op nieuw beleid, de huidige richtlijnen wat aanpassen. We merken dat er de laatste tijd steeds meer aanvragen binnenkomen voor zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten en op monumenten. Dat is logisch als je kijkt naar de noodzaak om te verduurzamen en de energietransitie. Tegelijkertijd ben je natuurlijk zuinig op de cultuurhistorische en monumentale waarde van je gebied. Toch willen we inwoners die de wens hebben voor zonnepanelen meer ruimte bieden. Onder bepaalde voorwaarden moet het ook op hoofdgebouwen die zichtbaar zijn vanaf de weg straks mogelijk zijn om zonnepanelen te plaatsen. Bijvoorbeeld omdat er op het perceel verder geen andere mogelijkheden zijn. Uitzondering zijn prominente plekken en rieten daken. Daar kunnen geen zonnepanelen komen. Met deze verruiming sluiten we aan bij de richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.’ De voorgestelde aanpassing van de richtlijnen wordt de komende periode ter inzage gelegd.

Iedereen kan zijn of haar mening geven

Het nieuwe welstandsbeleid is een concept. De komende periode wordt het concept ter inzage gelegd. Iedereen kan zijn of haar mening geven en een reactie indienen. Om het concept toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden, worden voor de zomer een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Nadere informatie daarover volgt. Daarna wordt het concept welstandsbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd om vast te stellen. Ook de aangepaste richtlijnen voor het plaatsen van zonnepanelen binnen beschermde dorps- en stadsgezichten en op monumenten worden voor reacties ter inzage gelegd. Ook dat wordt aangekondigd via de website, de gemeentelijke informatiepagina in de huis-aan-huiskrant en onze social media kanalen. 

Het concept welstandsbeleid is nu al te vinden op de pagina nieuw welstandsbeleid