Aankoop Welkooppand biedt kans op totaalaanpak Gedempte Steenwijkerdiep

De gemeente Steenwijkerland heeft het voormalige Welkooppand aangekocht op het Steenwijkerdiep in Steenwijk. Wethouder Bram Harmsma: ‘Het is een lang gekoesterde wens die eindelijk in vervulling gaat. Niet alleen als wethouder, maar ook als inwoner van Steenwijkerland ben ik opgelucht én blij. De aankoop van het Welkooppand geeft ons de kans om een totaalplan te maken voor het Gedempte Steenwijkerdiep. Dit is goed voor iedereen. Voor de ondernemers, maar ook zeker voor onze inwoners. De aankoop van het pand is gelukt mede dankzij de goede samenwerking met de ondernemers in het gebied. Maar ook dankzij de samenwerking met en de slagvaardigheid van het college van B&W en de gemeenteraad. Ik ben erg trots op dit resultaat. Samen zorgen we ervoor dat het centrum van Steenwijk een upgrade krijgt en klaar is voor de toekomst.’

Welkooppand biedt ruimte 

De gemeente Steenwijkerland koopt het voormalige Welkooppand. Omdat het pand bouwkundig slecht is wordt het gesloopt. ‘Het oude pand moet er af. Voor we kunnen slopen moeten we eerst verschillende onderzoeken doen en vergunningen aanvragen’, vertelt Harmsma verder. ‘Dat kost tijd, maar ondertussen zitten we zeker niet stil. We gaan het bestaande plan wat we al hadden optimaliseren. We zijn hierover al in gesprek met ondernemers en inwoners. Ook de ondernemers zien kansen om samen het plan nog beter te maken. Er ontstaat meer ruimte nu het oude Welkooppand weggaat. We gaan een rotonde aanleggen, die de verkeersveiligheid ten goede komt. Maar ook de openbare ruimte opnieuw inrichten door het aanbrengen van meer groen en meer parkeerplaatsen voor de supermarkten. Dit draagt allemaal bij aan een goede en veilige leef- en werkomgeving van inwoners en ondernemers.’

Werkzaamheden Havenkop gestart

‘Daarnaast zijn er de werkzaamheden bij de Havenkop gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven uit onze eigen gemeente.’ aldus Harmsma. ‘De schop is in de grond, we zijn nu echt gestart. Dit is straks al snel zichtbaar bij de Havenkop. Al met al is de upgrade en herinrichting van het hele Gedempte Steenwijkerdiep een grote winst voor Steenwijk. En daarmee voor onze hele gemeente. We hebben hard gewerkt om de plannen te maken, het heeft veel tijd en energie gekost. De aankoop van het Welkooppand was echt het laatste puzzelstuk dat nog gelegd moest worden.’ besluit de wethouder.

NIeuwe situatie Havenkop Steenwijk