Gemeente Steenwijkerland en Roelofs staan stil bij Dag van de Biodiversiteit op Bedrijvenpark Eeserwold

Op woensdag 22 mei 2024, de internationale Dag van de Biodiversiteit, heeft de gemeente Steenwijkerland samen met Roelofs een nieuw insectenhotel geplaatst op Bedrijvenpark Eeserwold in Steenwijk. Het insectenhotel staat in de groene omgeving tussen het bedrijvenpark en de nieuwe woonwijk De Woldberg, vlakbij het eerder aangeplante ‘Eeserwoldje’. Leerlingen van Scholengemeenschap Eekeringe hebben het insectenhotel gemaakt. Samen met wethouder Marcel Scheringa hebben ze het insectenhotel gevuld en een nestheuvel van zand gestort voor bijen.

‘We zijn trots op deze samenwerking met Roelofs en de betrokkenheid van de leerlingen van Scholengemeenschap Eekeringe’, vertelt wethouder Marcel Scheringa. ‘Het insectenhotel is een mooi symbool van onze inzet voor biodiversiteit en duurzaamheid, ook op bedrijventerreinen zoals Bedrijvenpark Eeserwold. Hiermee maken we zichtbaar dat bedrijvigheid en biodiversiteit prima samen kunnen gaan.’

Leefomgevingen

Ecologisch deskundige Robby van den Broek van Roelofs heeft op de ochtend uitleg gegeven over de biodiversiteit op Bedrijvenpark Eeserwold. ‘Het is belangrijk dat we, bij het inrichten of renoveren van de fysieke leefomgeving aandacht besteden aan biodiversiteit. Het creëren van leefomgevingen voor insecten en andere dieren is niet alleen goed voor deze soorten maar ook voor de mens zelf, omdat het een bijdrage levert aan het welzijn. Bedrijvenpark Eeserwold is hier een mooi voorbeeld van’, aldus Van den Broek.

Scholengemeenschap Eekeringe

Docent Henri Spijkerman van Scholengemeenschap Eekeringe kijkt terug op een positieve en inspirerende ochtend: ‘Als praktijkschool werken we graag samen met het bedrijfsleven. Een opdracht zoals het maken van een insectenhotel of picknickbank is superleuk voor de leerlingen. Mooi om op deze manier bij te dragen aan de biodiversiteit op Eeserwold en een informatieve ochtend met elkaar te beleven.’

Duurzaam bedrijventerrein

Bedrijvenpark Eeserwold is een duurzaam bedrijventerrein waar biodiversiteit hoog in het vaandel staat. De groene omgeving tussen het bedrijvenpark en de woonwijk biedt een thuis aan tal van plant- en diersoorten. Daarnaast zijn er op het bedrijvenpark verschillende duurzame initiatieven, zoals zonnepanelen op de daken, groene daken en diervriendelijke oevers rond het Eesermeer.

Foto Martijn Bijzitter, dag van de biodiversiteit - geschaald
Foto van: Martijn Bijzitter.