Militaire oefening

Defensie houdt op 11, 12 en 13 juni een militaire oefening in het gebied tussen de plaatsen Meppel, Akkrum, Drachten en Assen.

Doel/omschrijving

  • De eenheid oefent op het militaire oefenterrein bij Havelte.
  • Buiten het oefenterrein gaan zij verschillende zaken oefenen: verplaatsingen met voertuigen, verplaatsingen te voet en het uitvoeren van verkenningen van routes en objecten.
  • Deze activiteiten vinden plaats tussen 08.00 en 20.00 uur.
  • De verkenners treden op met het verkenningsvoertuig de Fennek en opereren in ploegen van 2 voertuigen met elk 3 personen aan boord.
  • De militairen verplaatsen zich onbewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen) munitie.

De oefenende eenheden zullen:

  • in principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet-openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
  • er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.