Militaire oefeningen

Defensie houdt op 13, 14 en 15 mei een militaire oefening in het gebied tussen de plaatsen Meppel, Heerenveen, Drachten en Beilen.

Doel/omschrijving

  • De eenheid oefent op het militaire oefenterrein bij Havelte.
  • Buiten het oefenterrein verkennen zij routes en objecten (bruggen, viaducten etc.) en het betrekken en inrichten van waarnemingsposten.
  • Dit vindt plaats tussen 7.30 uur en 16.30 uur. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder.
  • De verkenners treden op met het verkenningsvoertuig de Fennek en opereren in ploegen van 2 voertuigen met elk 3 personen aan boord.
  • De militairen verplaatsen zich onbewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen) munitie.

De oefenende eenheden zullen:

  • in principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
  • vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet-openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
  • er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Militair voertuig