Op 6 juni kunt u stemmen voor het Europees Parlement

Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Uiterlijk 17 mei 2024 heeft u, als u stemgerechtigd bent, een stempas ontvangen. U kunt stemmen in elk stembureau binnen de gemeente. Op verzoek kunt u een kiezerspas krijgen, waarmee u in ieder stembureau binnen Nederland kunt stemmen.

Stempas

Geen stempas(sen) ontvangen?

Het kan zijn dat u pas ná 23 april 2024 (peildatum kiesgerechtigdheid) officieel ingeschreven bent in de basisregistratie personen van Steenwijkerland. U bent dan kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente.

Staat u op 23 april 2024 wél officieel in Steenwijkerland ingeschreven en heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt u alsnog persoonlijk uw stempas aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kunt u tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 12.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u schriftelijk of persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen. Het formulier voor de schriftelijke aanvraag staat op www.steenwijkerland.nl/verkiezingen.

Zorg dat het formulier uiterlijk maandag 3 juni 2024 ontvangen is door de gemeente. U kunt ook persoonlijk bij de publieksbalies in het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. Dit kunt u tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 12.00 uur doen. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Machtigen

Machtigen van een andere kiezer

Bent u op 6 juni 2024 niet in de gelegenheid zelf uw stem uit te brengen of heeft u geen legitimatiebewijs? Machtig dan een andere kiezer. Een kiezer mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem gebeuren.

Onderhandse volmacht

U kunt een willekeurige kiezer uit Steenwijkerland eenvoudig machtigen om voor u te gaan stemmen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. Vergeet niet om beiden te tekenen en degene die voor u gaat stemmen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. Denk erom dat de geldigheid van uw identiteitsbewijs niet vóór 7 juni 2019 verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U mag ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland machtigen. Het machtigingsformulier vindt u op ww.steenwijkerland.nl/verkiezingen. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk maandag 3 juni 2024 ontvangen is door de gemeente.

Stemmen buiten Steenwijkerland

Kiezerspas aanvragen

Wilt u op 6 juni 2024 buiten Steenwijkerland stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan. U mag met een kiezerspas in alle gemeentes binnen Nederland stemmen.

Persoonlijk

U kunt uw kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de publieksbalies in het gemeentehuis. Dit kan tot uiterlijk 5 juni 2024 12.00 uur. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Schriftelijk

Een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Identificatie

Identificatieplicht

Om uw stem te kunnen uitbrengen moet u zich kunnen legitimeren met een legitimatiebewijs dat op 6 juni 2024 niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Altijd identiteitsbewijs meenemen

De regering heeft besloten dat een kiezer zich moet kunnen legitimeren als hij of zij gaat stemmen. Neem naast uw stempas of kiezerspas dus altijd een legitimatiebewijs mee. De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen legitimeren. Controleer dus voordat u naar het stembureau gaat of u uw stempas én legitimatiebewijs bij u heeft.

Let op: Als u een onderhandse volmacht heeft aangenomen van een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever kunnen overleggen op het stembureau. Ook dat legitimatiebewijs mag op 6 juni 2024 maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Lichamelijke beperking

Kiezers met een lichamelijke beperking, die niet in staat zijn om zelfstandig hun stem uit te brengen (bijvoorbeeld door blindheid), mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem in het stemhokje. Deze hulp kan worden gegeven door bijvoorbeeld een partner of door een stembureaulid. Een kiezer met een verstandelijke beperking moet zélf zijn of haar stem uitbrengen. Uitleg over hoe het uitbrengen van de stem precies moet kan worden gegeven buiten het stemhokje.

Stembureaus Steenwijkerland

U kunt uw stem voor de Europese verkiezingen in een van de stembureaus in de gemeente Steenwijkerland uitbrengen. De lijst met stembureaus staat op de pagina Stembureaus Steenwijkerland - Verkiezing Europees Parlement 2024. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op:

U kunt ook bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521.