Steenwijkerlands Actieplan Werk(t) levert concrete resultaten op

De start van de Regionale Praktijk Academie, het initiatief ‘samen in nood’, ruim 165 inwoners/werknemers die vanuit Groei Vooruit en Upgrade Jezelf subsidie kregen voor her- en bijscholing, de oprichting van een netwerk van toonaangevende bedrijven om internationaal toptalent aan te trekken. Enkele voorbeelden van wat het Steenwijkerlandse Actieplan Werk(t) de afgelopen jaren heeft opgeleverd. ‘Mooi om te kunnen constateren dat deze innovatieve aanpak zo succesvol is gebleken’, aldus een meer dan tevreden wethouder Bram Harmsma. Voor het actieplan in zijn geheel en een aantal concrete projecten is ook binnen de regio interesse. ‘Een fantastisch vervolg en daar pakken we op door. Want een stevige regionale basis biedt ook lokale kansen.’

Het Actieplan Werk(t) werd in 2019 als lokale uitwerking van de Human Capital Agenda Regio Zwolle samen met een groot aantal partijen – waaronder ondernemers en het onderwijs – opgesteld. Het plan, met een looptijd van vijf jaar, gaf antwoord op onder meer de krapte op de arbeidsmarkt en het lastig kunnen aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. Het leverde in totaal 10 gezamenlijke projecten op die met elkaar het Actieplan Werk(t) vormden. De start ervan kwam tegelijk met de coronacrisis. ‘Dat vraagt om de nodige creativiteit’, geeft wethouder Bram Harmsma toe. ‘Het initiatief ‘samen in nood’ als vertaling van de arbeidsmarktmonitor die we voor ogen hadden, is samen met de Business Club Steenwijkerland echt uit de grond gestampt. Het bood hulp aan bedrijven en sectoren die het lastig hadden om hun hoofd boven water te houden. Via ‘samen in nood’ konden zij personeel tijdelijk uitlenen aan sectoren die ondanks de crisis nog wel groei vertoonden. Dat heeft veel bedrijven overeind gehouden.’ 

Regionale Praktijk Academie

De start van de Regionale Praktijk Academie is een van de grootste successen van het Actieplan Werk(t). De bouw- en techniekklas waar het mee begon, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige Regionale Praktijk Academie die via vier leerlijnen praktijkonderwijs op MBO-niveau biedt aan ruim 40 studenten die meteen ook bij regionale bedrijven werken. Ondernemers, onderwijs en gemeente sloten er de handen voor ineen. Wethouder Bram Harmsma: ‘Een prachtig concept, want jongeren worden er enthousiast gemaakt en klaargestoomd voor vakgebieden waar het bedrijfsleven echt behoefte aan heeft, zowel lokaal als regionaal. Bovendien is er dankzij de praktijkacademie en de aangesloten bedrijven weer MBO-onderwijs in onze gemeente. En dat betekent dat we de toekomstige werknemers van onze lokale bedrijven lokaal kunnen opleiden.’ Inmiddels hebben ook andere sectoren en gemeenten interesse getoond om hierbij aan te sluiten. De gemeente brengt het initiatief dan ook in voor de nieuwe Regiodeal. 

NExT helpt bedrijven innovatief te blijven

Ook aan andere projecten binnen het Actieplan Werk(t) is door de samenwerkende partijen hard getrokken. Zo kreeg na een noodgedwongen pauze vanwege de coronacrisis de Horeca academy onlangs een herstart als onderdeel van de Regionale Praktijk Academie. Daarnaast werd een consortium van hoogwaardige technologische bedrijven in regio Zwolle opgericht om met elkaar internationaal toptalent te werven en begeleiden. Inmiddels zijn 15 bedrijven, waaronder 4 uit Steenwijkerland, verbonden aan het Network for international Exchange of Talent (NExT). Voor een van de Steenwijkerlandse bedrijven leverde het een aanstelling van twee buitenlandse talenten op in functies die vanwege de benodigde specialistische vakkennis lastig in te vullen zijn. 

Stapelen van banen bleek complex

Niet alle projecten uit het Actieplan zijn uitgerold. ‘Klopt’, licht wethouder Bram Harmsma toe. ‘Waar je successen viert, moet je soms ook constateren dat je ambitie te complex is om uitvoering aan te geven. Dat bleek het geval bij de stapelbaan. De gedachte was om het personeelstekort in de zorg op te lossen door het stapelen van banen. Daarbij zou het voor werknemers administratief makkelijker worden om bij meerdere werkgevers aan de slag te gaan om zo meer uren te kunnen maken. Het concept is innovatief, maar fiscale wet- en regelgeving maakt het enorm ingewikkeld. Ook bleken werkgevers niet altijd bereid om personeel te delen in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt. We hebben dit project dan ook stopgezet. Belangstelling en interesse is er nog steeds, ook vanuit andere gemeenten.’ 

Hoewel het Actieplan Werk(t) formeel is afgerond, lopen diverse projecten door. Zelfstandig, via de Regio of onder de paraplu van de samen met ondernemers opgezette Economische Koers Steenwijkerland.