Woningbouw op locatie Woldschool in Steenwijkerwold

De gemeente Steenwijkerland zet de Holtinghe Campweg 1 in Steenwijkerwold in de verkoop. Op de locatie van de voormalige Woldschool moeten woningen komen. De gemeente – die nu nog eigenaar is van het perceel – is daarom op zoek naar een projectontwikkelaar.

Wethouder Melvin Smit: ‘Bij het opstellen van de dorpsvisie kwam de vraag naar onder andere betaalbare koopwoningen duidelijk naar voren. Op zoek naar plekken om te bouwen, kijken we ook naar de mogelijkheden van vrijgekomen gemeentelijke panden, zoals hier de leegstaande Woldschool. Als we kijken naar wat er mogelijk zou moeten zijn, dan denken we aan minimaal 14 nieuwe woningen: 10 voor starters en 4 voor senioren. Daar is behoefte aan. Deze locatie leent zich er uitstekend voor.’ Bij de ontwikkeling van woningbouw trekt de gemeente samen op met de werkgroep Wonen Steenwijkerwold. 

De Woldschool sloot een aantal jaren geleden definitief de deuren. De locatie werd door de lokale werkgroep Wonen meegenomen in de plannen voor woningbouw in Steenwijkerwold. Peter Dorenbos, voorzitter van de werkgroep: ‘Jongeren geven aan dat ze graag in Steenwijkerwold willen blijven wonen. Dat is fantastisch, want dat houdt het dorp leefbaar en vitaal. Dan moeten die woningen er natuurlijk wel zijn. Als werkgroep maken we ons samen met de gemeente hard voor woningbouw in Steenwijkerwold, de urgentie is hoog. Voor starters, jonge gezinnen en voor mensen die kleiner willen gaan wonen. Mooi dat de bal nu gaat rollen.’   

Een groene woonwijk

Op de locatie van de voormalige Woldschool moeten woningen komen die passen bij de stedenbouwkundige opzet van de omgeving. Speciale aandacht is er voor duurzaamheid. Zo wordt nagedacht over de opvang van regenwater, voldoende groen en het verminderen van hittestress. De werkgroep Wonen Steenwijkerwold denkt hierin mee. 

Openbare selectieprocedure 

De gemeente start binnenkort met de openbare verkoop- en selectieprocedure. Dat moet leiden tot een keuze van de projectontwikkelaar die het perceel koopt en een plan van aanpak maakt om de woningen te realiseren. De procedure wordt aangekondigd op onder meer TenderNed en de gemeentelijke website.