Bladkorven in Steenwijkerland

Uitgangspunt bij het plaatsen van bladkorven is dat er in de omgeving (gemeentelijke) bomen staan die veel (blad)overlast veroorzaken. De veegwagen veegt het blad al op diverse plekken. Er zijn 50 bladkorven geplaatst, verdeeld over de gemeente.

Op onze website vindt u een overzicht van alle locaties van de bladkorven in 2017 (pdf, 130 KB). Vanaf eind november 2017 wordt extra capaciteit ingezet om blad te ruimen.

Voor het gebruik van bladkorven zijn spelregels opgesteld:

 • Bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van (gemeentelijke) bomen, niet voor takken en ander (groen)afval.
 • Bij diefstal, misbruik of vandalisme wordt de bladkorf verwijderd en niet teruggeplaatst.
 • De bladkorven worden regelmatig geleegd.
 • Is de korf vol, dan kunt u dit via telefoonnummer 14 0521 doorgeven, de korf wordt dan zo spoedig mogelijk geleegd.
 • Alle beschikbare korven worden volgens het overzicht geplaatst; verzoeken om extra plaatsingen kunnen niet worden gehonoreerd.

Andere mogelijkheden voor het afvoeren van blad

 • U kunt bladafval 1 x in de 2 weken gratis aanbieden in uw groene container (zie ledigingschema op afvalkalender ROVA.
 • De gemeente biedt alle inwoners van gemeente Steenwijkerland de mogelijkheid om 2 x per jaar gratis grof tuinafval aan te leveren bij het Afvalbrengstation van ROVA op het bedrijventerrein Groot Verlaat, adres Karenbrug 3 in Steenwijk. In 2017 kon dit op 3 en 4 november. De data voor 2018 zijn nog niet bekend.
 • U kunt het blad verzamelen door het in uw tuin te composteren. De bladeren vormen in de winterperiode een welkom onderkomen voor kleine overwinteraars, zoals egels. In het voorjaar kunt u het als compost en/of grondverbeteraar verwerken.
 • In gebieden waar geen bladkorf is geplaatst, mag blad verzameld worden in grote hopen.
  Let op: Geen bladafval tegen of dicht op bomen, lichtmasten of verkeerspalen storten, in verband met de bereikbaarheid van onze vrachtwagen met grijpkraan. Grote hopen blad kunt u via telefoonnummer 14 0521 doorgeven, kleine hoeveelheden (die in de groene container passen) worden niet opgehaald.