Historische Opregte Steenwijker Courant nu online raadpleegbaar!

Sinds 2015 maakt het krantenarchief van de Opregte Steenwijker Courant deel uit van de collectie van het gemeentearchief. Het is een populaire bron, die veel door het publiek geraadpleegd wordt. Krantenpapier is alleen erg kwetsbaar en gaat bij gebruik snel achteruit. Sommige oudere delen van het krantenarchief waren dan ook al zo kwetsbaar en beschadigd, dat het nauwelijks meer verantwoord was om ze te raadplegen.

Daarom heeft het gemeentearchief Steenwijkerland in 2015 een aanvraag ingediend om de Opregte Steenwijker Courant uit de jaren 1869-1955 in het kader van ‘Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed’ te digitaliseren. Die aanvraag is gehonoreerd en de kranten zijn ondertussen gedigitaliseerd. En vanaf nu dus ook raadpleegbaar via de landelijke website Delpher (www.delpher.nl). Zo blijven de originele kranten voor de toekomst behouden en tegelijk kan iedereen nu thuis in deze bron speuren naar oude nieuwsberichten, familieberichten en advertenties uit deze regio.