Milieucontrole

Op zaterdag 3 november 2018 was er in de gemeente Steenwijkerland een grote milieucontrole. Deze controle werd uitgevoerd door de politie, gemeente, waterschap en provincie. Er is met name gecontroleerd op het illegaal verbranden van afvalstoffen en of de voorschriften in de ontheffingen voor het verbranden van riet-, snoei- en tuinafval worden nageleefd.

Tijdens deze controle is een  waarschuwing gegeven voor het verbranden van een kleine hoeveelheid snoeihout zonder ontheffing. Ook zijn er waarschuwingen gegeven voor het niet naleven van de voorschriften in de ontheffingen voor het verbranden van rietafval. Daarnaast is een visser bekeurd voor het vissen met levend aas en is een proces-verbaal uitgeschreven voor het kappen van bomen, zonder dat daarvoor een vergunning was verleend.  
Jaarlijks zijn er meerdere van deze gezamenlijke milieucontroles. Deze controles worden onaangekondigd uitgevoerd.