Onderzoek naar woonwensen jongeren in Wanneperveen

Het college van B&W heeft ingestemd met het voordragen van Wanneperveen voor een onderzoek naar starters op de woningmarkt in kleine Overijsselse kernen. Het onderzoek richt zich op de woonwensen van jongeren/starters in kleine kernen.

Wethouder Marcel Scheringa 'Via de fractievoorzitter van BGL, André Bus, zijn we in contact gekomen met het bureau dat dit onderzoek uitvoert. In veel kleine kernen van Overijssel is de huisvesting van jongeren/starters een belangrijk thema. We constateren dat zij veelal vertrekken naar andere, grotere, plaatsen. Dit heeft uiteraard in meerdere opzichten gevolgen voor de vitaliteit van een dergelijke kern. We zijn dan ook benieuwd wat de redenen voor het vertrek zijn. Is dit het gebrek aan woonruimten voor jongeren of spelen werkgelegenheid, voorzieningen en onderwijs bijvoorbeeld ook een belangrijke rol?'

In opdracht van de Overijsselse Vereniging van Kleine kernen en met financiering van de provincie wordt een pilot-onderzoek uitgevoerd naar de woonbehoefte van starters in een vijftal Overijsselse kernen.

Marcel Scheringa 'In Steenwijkerland willen we graag Wanneperveen voordragen voor dit pilot-onderzoek om te inventariseren wat de woonwensen van jongeren in deze kern zijn. Als het onderzoek slaagt wordt dit op provinciaal niveau uitgerold en kunnen ook andere kernen in Steenwijkerland hier gebruik van maken'.

Het onderzoek wordt naar verwachting in februari 2019 afgerond.