Projecten Bidbook Steenwijkerland gaan onverminderd door

Het bidbook 'Land van Weerribben en Wieden / Poort naar Overijssel' dat Steenwijkerland als Regio Deal heeft ingediend bij het Rijk is op dit moment nog niet gehonoreerd. Dit betekent dat het Rijk vooralsnog financieel niet gaat bijdragen in de projecten die Steenwijkerland gaat uitvoeren in het kader van dagelijkse leefbaarheid en duurzaam toerisme.

Wethouder Bram Harmsma ‘Een bijdrage van het Rijk zou nu al een mooie erkenning zijn geweest voor het werk dat we in samenwerking met de Provincie Overijssel en in nauw overleg met de regio Zwolle en de omliggende gemeenten en provincies hebben opgesteld.
We gaan gewoon door met de projecten uit het bidbook. Samen met de Provincie Overijssel bekijken we hoe en op welke manier de projecten (financieel) uitgevoerd kunnen worden. Ook de provincie heeft aangegeven dat, mocht het Rijk niet meedoen, het de intentie van de provincie en regio is om de projecten in het bidbook uit te voeren’.