Realisatie Stadsstrand Vollenhove dichterbij

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het gewijzigde bestemmingsplan voor het Stadsstrand Vollenhove. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de aanleg van een strand met paviljoen, visvijvers en de bouw van een botterwerf bij vakantiepark ’t Akkertien te Vollenhove.

Wethouder Marcel Scheringa: ‘De realisatie van het Stadsstrand Vollenhove is van meerwaarde voor de toeristische aantrekkingskracht van Vollenhove en omgeving. We dragen als college deze ontwikkeling een warm hart toe. In overleg met de eigenaar van ’t Akkertien kunnen we een nieuwe ontsluitingsweg realiseren. Een van de ideeën daarbij zou kunnen zijn dat een deel van de huidige ontsluitingsweg over de dijk, als onderdeel van het fietsroutenetwerk, afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. De weg kan daarmee een fiets- en wandelboulevard voor het stadsstrand worden. In overleg met onder meer Plaatselijk Belang Vollenhove kunnen we kijken of hier mogelijkheden voor zijn’.

Op 17 december neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan Stadsstrand Vollenhove.