Steenwijkerland wil toegankelijk zijn voor iedereen

Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Oók als je een beperking hebt. Dat is de basis van het document ‘Onbeperkt Samenleven’ met vooral praktische én concrete maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Wethouder Trijn Jongman: ‘Deze Lokale Inclusie Agenda hebben we gemaakt samen met de mensen die – doordat ze een beperking hebben – ervaringsdeskundig zijn. Zij kunnen het beste aangeven welke barrières ze ervaren in de dagelijkse praktijk. Thuis, op hun werk, bij het openbaar vervoer, in het onderwijs. In dit document staan dan ook per thema concrete acties om de toegankelijkheid te verbeteren. Daar gaan we met elkaar mee aan de slag.’

Met de Lokale Inclusie Agenda geeft Steenwijkerland uitvoering aan het door Nederland ondertekende VN-verdrag rondom ‘rechten van mensen met een beperking’. Wethouder Trijn Jongman: ‘Als college is er ons veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar investeren we in. De Inclusie Agenda moest wat ons betreft geen zwaarlijvig rapport worden, maar een concreet en vooral praktijkgericht instrument in begrijpelijke taal. Daarvoor zijn we met ervaringsdeskundigen in overleg gegaan, hebben we bijeenkomsten georganiseerd, vragenlijsten uitgezet en gesprekken gevoerd met onder meer cliënten(raden). De ideeën, opmerkingen en wensen hebben we allemaal meegenomen in het document dat er nu ligt.’

‘Onbeperkt Samenleven’ geeft een overzicht van acties die op de korte termijn worden opgepakt, acties die in 2021 uitgevoerd moeten zijn én maatregelen die onderdeel zijn van andere beleidsvelden (zo wordt sport en bewegen bijvoorbeeld meegenomen in het Lokaal Sportakkoord). Acties die op de rol staan zijn onder andere een bewustwordingscampagne over hoe het is om met een beperking te leven, het opstarten van een ‘prikkelarm uur boodschappen doen’ én maatregelen in de openbare ruimte zoals het aanpakken van de scheve stoeptegels aan de Meppelerweg.  

De Lokale Inclusie Agenda ‘Onbeperkt Samenleven’ is onlangs door het college van B&W vastgesteld. De gemeenteraad behandelt het document in de Politieke Markt van 10 december 2019.