Wat vindt u van de concept visie recreatie en toerisme? Kom langs op 12 december

De stichting Weerribben-Wieden en de gemeente Steenwijkerland presenteren op donderdag 12 december 2019 de hoofdlijnen van de concept visie recreatie en toerisme. Doel is het ontwikkelen van een nieuwe visie voor recreatie en toerisme in het gebied Weerribben-Wieden (Steenwijkerland). U bent als inwoner en/of ondernemer van Steenwijkerland van harte welkom bij deze bijeenkomst. De koffie staat vanaf 19.15 uur voor u klaar in het Streekcentrum de Wielewaal, aan de Scheerwolderweg 26 in Scheerwolde. We beginnen om 19.30 en verwachten rond 21.30 uur klaar te zijn.

De concept visie is op hoofdlijnen klaar. Wat vindt u ervan?

In juli en september 2019 heeft de stichting al ideeën bij inwoners en ondernemers opgehaald.
Tijdens de bijeenkomsten met inwoners en ondernemers is gesproken over leefbaarheid, kwaliteit van toerisme, gebiedsbeheer, duurzame mobiliteit en spreiding. Wat wilt u verbeteren, behouden en veranderen? Dit heeft veel goede suggesties opgeleverd en geleid tot een top 10. De volgende stap was het opstellen van een concept visie recreatie en toerisme. Die is nu op hoofdlijnen klaar en willen we graag bespreken.
In de visie beschrijven we hoe we in kunnen spelen op de kansen die recreatie en toerisme bieden voor Steenwijkerland. En wat de knelpunten zijn die kunnen ontstaan door de groei van toerisme en recreatie in het gebied.

Kunt u niet op 12 december, maar wilt u wel reageren?

Er zijn twee inloopmomenten. U kunt de concept visie op hoofdlijnen inzien en in gesprek gaan met iemand van de projectgroep die de visie opstelt.

  • Vrijdag 13 december 2019 van 10.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis in Steenwijk aan de Vendelweg 1
  • Maandag 16 december 2019 van 16.00 - 20.00 uur in De Ploats in Blokzijl aan de Groenestraat 18

Heeft u vragen?

Mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl