Actualiteiten november 2020

 • Risico op bezwijken muur Welkooppand

  30 november 2020

  De gemeente heeft opdracht gegeven om het Steenwijkerdiep, langs het voormalig Welkooppand aan de Tukseweg, af te sluiten met hekken voor al het verkeer. Uit recent onderzoek naar de constructieve veiligheid van het Welkooppand is gebleken dat een van de muren van het pand los is komen te staan. Daardoor bestaat er een risico dat de muur bezwijkt en delen van de muur tot op de weg kunnen komen.

 • Fontein op Markt Steenwijk op winterstand

  27 november 2020

  De zomer zit erop en het najaar gaat binnenkort over in de winter. Daarmee is het ook tijd om de fontein op de Markt in Steenwijk op winterstand te zetten. En dat betekent dat maandag 30 november de laatste dag is dat het water uit de fontein sproeit. Daarna gaat de fontein uit om in het voorjaar van 2021 weer een frisse start te maken. Overigens blijft de kleurrijke verlichting ’s avonds wel aan. Tot 10 december kleurt deze in verband met Orange the world oranje.

 • Locatie voor nieuwbouw Kindcentrum Johan Friso

  27 november 2020

  De plek van de huidige Emmaschool in Steenwijk is in beeld als locatie voor de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso. Dat hebben de gemeente Steenwijkerland en schoolbestuur Accrete besloten. Onlangs gaf de gemeenteraad Stichting Op Kop toestemming om de Emmaschool op te heffen. Hierdoor komt het schoolgebouw, waar tot een aantal jaren geleden ook de voormalige Wegwijzer (nu de Zuidwester) gevestigd was, leeg te staan. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het huidige pand van Kindcentrum Johan Friso is sterk verouderd. In het ‘integraal huisvestingsplan onderwijs’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben we gekozen voor nieuwbouw. De locatie van de Emmaschool is hier een prima plek voor. Het bestemmingsplan hoeft er niet voor te worden gewijzigd, want het heeft nu ook al een maatschappelijke bestemming. We kunnen dus snel schakelen.’

 • Kringloopwinkel Steenwijk-Vollenhove en gemeente winnen prijs

  26 november 2020

  Op 13 november 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat de Stichting Kringloopwinkel Steenwijk-Vollenhove en de gemeente Steenwijkerland één van de prijswinnaars zijn voor de oprichting van een circulair ambachtscentrum (CA). De landelijke overheid heeft de ambitie dat elke gemeente in 2050 een circulair ambachtscentrum heeft. In een circulair ambachtscentrum worden regionale grondstoffen, materialen en producten op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke wijze hergebruikt.

 • Lichtjesfeest in Steenwijkerland, doe mee!

  25 november 2020

  Korte dagen, vallend blad, het zoveelste coronanieuws… de viering van een ánder soort pakjesavond, kerst in kleine kring en een jaarwisseling zonder oudejaarshuisjes of siervuurwerk. Soms lijkt het of er weinig leuks is om naar uit te kijken. Daarom roept burgemeester Rob Bats op om deze donkere tijd samen te lijf gaan en voor een beetje licht in de duisternis te zorgen. Letterlijk! Bezorg Steenwijkerland een gloedvol lichtjesfeest tijdens deze donkere dagen. Samen met Sanne Jansen uit Steenwijk heeft burgemeester Rob Bats deze middag (25 november) hiervoor het officiële startsein gegeven door de feestverlichting aan de voorkant van het gemeentehuis te ontsteken.

 • Sjors Sportief & Sjors Creatief nu ook in Steenwijkerland

  25 november 2020

  Kinderen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met naschoolse activiteiten. Dat is het doel van Sjors Sportief & Sjors Creatief. Wethouder Bram Harmsma: ‘Dit succesvolle programma gaan we dit schooljaar ook in Steenwijkerland introduceren. Het is speciaal bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs. Zij kunnen uit diverse sportieve en culturele activiteiten kiezen en vervolgens een aantal introductielessen volgen. Een mooie manier om te kijken én uit te proberen wat ze leuk vinden.’ De introductie van Sjors Sportief & Sjors Creatief komt voort uit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord én de cultuurvisie van Steenwijkerland.

 • Rapport Rekenkamercommissie bevestigt functie dorpshuizen

  26 november 2020

  Het college van B&W heeft kennis genomen van het rapport van de Rekenkamercommissie naar het functioneren van de Steenwijkerlandse dorpshuizen. Twee belangrijke aspecten in dit onderzoek waren de toegevoegde waarde van de dorpshuizen in de kernen en de zelfredzaamheid van de dorpshuizen.

 • Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties zetten in op versnelling woningbouw

  26 november 2020

  Op 10 november jl. heeft het college van B&W de jaarschijf 2021 van de Prestatieafspraken Steenwijkerland 2018-2022 vastgesteld. Deze jaarschijf is opgesteld met de woningcorporaties Woonconcept, Wetland Wonen en Omnia Wonen en de huurdersorganisaties de Veste, Zwartewaterwiede en Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen. De jaarschijf bouwt verder op wat er in de afgelopen jaren in gang is gezet en geeft sturing aan de uitvoering van in totaal 32 prestatieafspraken op de thema’s betaalbaarheid, voorraad en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en bijzondere doelgroepen en wonen, welzijn en zorg.

 • Lokale doe-het-zelfsubsidie voor isoleren

  26 november 2020

  Het college van B&W heeft als aanvulling op de landelijke SEEH-regeling, de regeling ‘Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven’ vastgesteld. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is alleen beschikbaar voor mensen die energiebesparende maatregelen laten uitvoeren door een erkend aannemersbedrijf. De Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven is bedoeld voor de groep doe-het-zelvers die niet voor de landelijke subsidie in aanmerking komen.

 • Verkoop Steenwijkerlandse bedrijventerreinen in de lift

  26 november 2020

  De verkoop van de bedrijventerreinen in Steenwijkerland trekt aan. Dat blijkt uit de gemeentelijke cijfers over de afgelopen maanden. Zo zijn inmiddels op de bedrijventerreinen NOVAC en de Hooidijk in Steenwijk de laatste beschikbare kavels verkocht. Wethouder Bram Harmsma: ‘Natuurlijk zijn er bedrijven die echt veel hinder ondervinden van de coronacrisis. Tegelijkertijd zien we ook dat er door ondernemers wordt geïnvesteerd. De vraag naar bedrijventerreinen laat in onze gemeente dit jaar een duidelijk stijgende lijn zien. Niet alleen voor kavels in Steenwijk, maar ook in Blokzijl, Oldemarkt en Vollenhove is belangstelling. Dat is goed nieuws voor onze economie, zeker in deze coronatijden.’

 • Aanpak laaggeletterdheid werkt in Steenwijkerland

  26 november 2020

  De aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Steenwijkerland werpt zijn vruchten af. Die conclusie kan getrokken worden uit het ‘Monitorverslag Laaggeletterdheid 2019’ dat onlangs is opgeleverd. Wethouder Trijn Jongman: ‘Een gevolg van een gezamenlijke inspanning van heel veel partijen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die het lastig vinden om met cijfers te werken of die minder digitaal vaardig zijn te ondersteunen en verder te helpen.’ Het monitoringsverslag is een eerste evaluatie van het uitvoeringsplan dat is gemaakt op basis van het beleidsplan ‘Taal als vliegwiel naar meedoen’ voor de jaren 2019-2022.

 • Gemeente Steenwijkerland sluit aan bij 'Iedereen actief'

  26 november 2020

  Iedereen Actief! is de naam van het programma dat sporten voor mensen met een beperking onder de aandacht brengt in Overijssel. Steenwijkerland sluit vanuit het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord aan bij dit programma. Zo willen we mensen met een beperking helpen om een sport- en beweegaanbod te vinden dat bij ze past en de aanbieders van beweegactiviteiten ondersteunen.

 • Bloemen en belactie voor ondernemend Steenwijkerland

  19 november 2020

  De komende dagen worden bij 240 willekeurig gekozen ondernemers in Steenwijkerland bloemen bezorgd. De actie is op touw gezet rondom de Dag van de Ondernemer op 20 november. Wethouder Bram Harmsma: ‘In deze coronatijden moet je creatief zijn. Normaal zetten we onze ondernemers tijdens een fysieke bijeenkomst in de spotlights. Nu dat vanwege de coronamaatregelen niet kan, doen we het op deze manier. Daarnaast starten we op 20 november ook met een uitgebreide belronde naar ondernemers. Daar doet het voltallig college en ook een grote groep medewerkers aan mee. We doen dat om te horen hoe het gaat en hoe we ondersteuning kunnen bieden in deze spannende tijden. Als gemeente willen we er staan voor onze inwoners en ook voor onze ondernemers.’

 • (Sport)aanbieders kunnen zich aanmelden voor Sjors Sportief & Sjors Creatief

  25 november 2020

  Dit schooljaar start ook in Steenwijkerland het succesvolle programma Sjors Sportief & Sjors Creatief. Door ‘Sjors’ krijgen kinderen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met naschoolse activiteiten in de gemeente. Alle aanbieders krijgen de mogelijkheid om hun activiteiten gratis te promoten via de website www.sjorssportief.nl. Na de kerstvakantie krijgen de kinderen het kleurrijke Sjorsboekje met het totale aanbod mee. Vervolgens kunnen kinderen zich digitaal inschrijven.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 30 november

  17 november 2020

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met één van de wethouders? Zij bieden u een luisterend oor en staan u graag telefonisch te woord. Helaas is het nog niet mogelijk om langs te komen vanwege het coronavirus.

 • Evenementenkalender 2021

  17 november 2020

  Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen niet doorgegaan in 2020. Of en welke coronamaatregelen er in 2021 gelden weten we op dit moment nog niet. Wel zijn we alvast bezig met het maken van een evenementenkalender voor 2021. Deze kalender wordt gebruikt om een capaciteitsplanning
  te maken voor de hulpdiensten. Daarom vragen we u om uw evenement alvast aan te melden.
  Let op: het gaat hierbij alleen om een vooraankondiging. Dit betekent dat u nog wel een vergunning moet aanvragen voor het evenement of een melding moet doen.

 • Week tegen Kindermishandeling 2020

  16 november 2020

  Achter veel voordeuren is niets wat het lijkt. Kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld. Je ziet het niet maar het is er wel.

 • Steenwijkerland wil aansluiten op (toekomstige) woningbehoefte

  12 november 2020

  Hoe zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst tegemoetkomen aan de woningbehoefte in Steenwijk en Tuk? Om daar de goede keuzes in te maken, heeft het college van B&W de ‘afwegingsstrategie woningbouw Steenwijk’ opgesteld. Wethouder Marcel Scheringa: ‘We zien dat de druk op de woningmarkt toeneemt. Vooral in Steenwijk. Er is met name vraag naar betaalbare woningen en ook naar levensloopbestendige woningen. Er worden veel plannen ingediend en er is ook nog een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Als gemeente willen we dat er voldoende en ook divers wordt gebouwd, zodat er ook in de toekomst genoeg passende woningen voor iedereen zijn. Dit document, de afwegingsstrategie, gaat ons helpen om daarvoor de juiste keuzes te maken.’

 • Flinke oppepper voor fietspad Ossenzijl – Kalenberg - Wetering

  12 november 2020

  Het fietspad Ossenzijl - Kalenberg - Wetering wordt de komende maanden flink onder handen genomen. Het bestaande asfalt dat op veel plekken in slechte staat is, wordt vervangen door beton. Daarnaast wordt het Heuvenpad verbreed tot 2,5 meter. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het fietspad verdient echt een upgrade. De hobbels moeten eruit. Bewoners maken er veel gebruik van en ook bezoekers en toeristen weten het goed te vinden. Dat is ook niet verwonderlijk want het is een mooie route dwars door natuurlijk gebied. En daar horen goede voorzieningen bij. Als echte fietsgemeente investeren we in de kwaliteit van ons fietsnetwerk. Samen met de provincie Overijssel die financieel bijdraagt.’ De werkzaamheden beginnen in de week van 16 november en duren tot ongeveer maart volgend jaar.

 • Corona nekt de Overijsselse Merentocht

  12 november 2020

  De Overijsselse Merentocht is nog steeds niet verreden in de 22 jaar dat hij bestaat. Mocht de tocht dit jaar echter verreden kunnen worden omdat de ijsvloer dik genoeg is, dan gooit de coronacrisis roet in het eten. Het bestuur van de OMT heeft namelijk besloten om een eventuele Overijsselse Merentocht vanwege de huidige coronamaatregelen niet door te laten gaan. Het bestuur van de OMT heeft dit laten weten aan en besproken met de gemeente. De gemeente ondersteunt het besluit van het bestuur.

 • Mantelzorgers in het zonnetje gezet

  13 november 2020

  Deze week krijgen ruim 1000 mantelzorgers een mantelzorgtas met leuke attenties. De actie komt in de plaats van de fysieke bijeenkomst die elk jaar op de Dag van de Mantelzorg wordt georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

 • Extra bouwkrediet voor fusieschool Giethoorn

  12 november 2020

  Voor de definitieve realisering van de nieuwe fusieschool in Giethoorn heeft het college van B&W ingestemd met een extra krediet van 3 ton.

 • Website zonnepark De Boterberg actief

  12 november 2020

  De gezamenlijke website waar de opwekking van elektriciteit van zonnepark De Boterberg in Oldemarkt kan worden afgelezen is sinds kort actief. Op de website, in de vorm van een dashboard, wordt de opwekking van elektriciteit zichtbaar gemaakt. Elk uur wordt dit overzicht bijgewerkt zodat een actuele stand van zaken te bekijken is.

 • Nieuw vaar- en verhuurbeleid voor Steenwijkerland

  10 november 2020

  De toerist gaat vanaf 2021 mee betalen voor varen in Giethoorn. Hoe breder de huurboot, hoe zwaarder belast. Met deze ‘grachtentax’ wil de gemeente Steenwijkerland dat de bezoeker bijdraagt aan de leefbaarheid in Giethoorn. De extra gelden worden namelijk ingezet om bezoekersstromen beter te reguleren en de leefbaarheid van het waterdorp te versterken.

 • Sint Maarten: ook dan gelden de maatregelen

  09 november 2020

  11 november is het weer zover: Sint Maarten. In verschillende gemeenten gaan kinderen zingend langs de deuren en halen daarmee snoep op. Voor veel kinderen is het iets waar ze zich enorm op verheugen. Op scholen worden lampionnen gemaakt en liedjes geoefend voor de grote dag. Maar die grote dag zal er dit jaar anders uitzien vanwege het coronavirus.

 • Online informatiebijeenkomst 'Hoe verwarm ik mijn huis zonder aardgas?'

  09 november 2020

  Bent u woningeigenaar en benieuwd hoe u uw huis kunt verwarmen zonder aardgas? Doe dan mee aan deze online informatiebijeenkomst. Als deelnemer krijgt u een gratis energiebespaartas ter waarde van € 70,-!

 • Criteria vaststellen voor kleine windmolens

  09 november 2020

  Het college van B&W heeft de uitgangspuntennotitie Kleine Windmolens vastgesteld. In deze notitie wordt aangegeven onder welke voorwaarden kleine windmolens in Steenwijkerland mogelijk en wenselijk zouden zijn. In de uitgangspuntennotitie wordt voorgesteld dat ze geplaatst kunnen worden bij boerderijen en agrarische gebouwen en op bedrijventerreinen. Met de uitgangspuntennotitie worden de gemeenteraad en inwoners van Steenwijkerland gevraagd om zich te buigen over een lijst met voorgestelde criteria voor kleine windmolens.

 • Damwand Balkenhaven in Blokzijl wordt vervangen

  05 november 2020

  Het college van B&W heeft besloten om de damwand in de Balkenhaven in Blokzijl te vervangen. De damwand stond op de nominatie om volgend jaar vervangen te worden. Omdat een deel van de damwand er slecht aan toe is, is besloten om de vervanging van de damwand dit jaar nog uit te voeren.

 • Afhalen gratis strooizout uitgesteld

  04 november 2020

  Tijdens de landelijke persconferentie van 3 november zijn de coronamaatregelen verder aangescherpt. Voor ons is dit reden om het afhalen van gratis strooizout (oorspronkelijk gepland op 3 dagen in november) uit te stellen. Daarmee sluiten we aan bij de richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en onnodig reizen te voorkomen. Zodra de maatregelen dat toelaten organiseren we een nieuw moment waarop u als inwoner gratis strooizout kunt ophalen.

 • Gratis grof tuinafval inleveren

  03 november 2020

  Op vrijdag 6 november en zaterdag 7 november kunnen de inwoners van de gemeente Steenwijkerland gratis grof tuinafval inleveren.

 • Telefonisch wethouderspreekuur op 16 november

  03 november 2020

  Wilt u als inwoner, organisatie of vereniging in gesprek met één van de wethouders? Zij bieden u een luisterend oor en staan u graag telefonisch te woord. Helaas is het nog niet mogelijk om langs te komen vanwege het coronavirus.

 • Gladheid? We zijn er klaar voor!

  03 november 2020

  De afgelopen weken zijn de voorbereidingen voor het nieuwe gladheidsseizoen afgerond. Alle materieel is gekeurd en de zoutloods is bijgevuld. Als gemeente zijn we er klaar voor.

 • Nieuwe contracten voor schoonmaakondersteuning

  03 november 2020

  De afgelopen maanden heeft de gemeente de schoonmaakondersteuning opnieuw aanbesteed. Dat was nodig omdat de huidige contracten per 1 januari 2021 aflopen.

 • Container geleegd? Zet hem dezelfde dag bij huis!

  06 november 2020

  Wist u dat als uw afvalcontainer is geleegd, deze nog dezelfde dag van de openbare weg gehaald moet zijn? Dat is niet zonder reden. Op deze manier houden we de stoep toegankelijk voor iedereen. U kunt zich voorstellen dat containers die verkeerd geplaatst zijn of te lang op de stoep blijven staan een obstakel kunnen zijn voor voetgangers. Daarom: container geleegd? Zet hem dezelfde dag nog bij huis!

 • Steenwijkerland krijgt eerste geprinte brug

  03 november 2020

  Een primeur voor Steenwijkerland. Want nog dit jaar ligt in de gemeente een eerste 3D geprinte brug. Die brug – voor fietsers en voetgangers – verbindt straks de Achterslagen aan de Nieuwe Gagels in Steenwijk. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Nu ligt daar een houten brug. Die was aan vervanging toe. Vanwege de meerwaarde die het oplevert, hebben we gekozen voor een 3D geprinte betonnen brug. Een innovatief concept. Je ziet dat het in de bouwsector steeds vaker wordt toegepast. Voor Steenwijkerland is het nieuw. We laten ons daarbij begeleiden door de Antea Groep, een advies- en ingenieursbureau.’

 • Digitaal burgemeestersontbijt met kinderburgemeester Rose Mondria en burgemeester Rob Bats

  02 november 2020

  Elk jaar vindt in de eerste week van november het burgemeestersontbijt plaats. Dan komt de burgemeester op een basisschool in de gemeente en gaat ontbijten met de leerlingen (en de juffen en meesters). Vanwege de coronacrisis kan dit jaar het ontbijt niet op een school georganiseerd worden. Burgemeester Rob Bats wil wel graag aandacht besteden aan het burgemeestersontbijt. Samen met kinderburgemeester Rose Mondria heeft hij daarom dit filmpje gemaakt waarop te zien is dat zij samen ontbijten en waarin zij alle leerlingen een goed en gezond ontbijt toewensen. Dit filmpje is verstuurd naar de basisscholen in Steenwijkerland.

 • Tijdelijke sluiting coffeeshop opgeschort

  02 november 2020

  De tijdelijke sluiting van een maand die burgemeester Rob Bats heeft opgelegd aan de coffeeshop in Steenwijk is opgeschort. Het besluit was om de coffeeshop van 1 tot en met 30 november te sluiten vanwege het overschrijden van de handelsvoorraad.