Criteria vaststellen voor kleine windmolens

Het college van B&W heeft de uitgangspuntennotitie Kleine Windmolens vastgesteld. In deze notitie wordt aangegeven onder welke voorwaarden kleine windmolens in Steenwijkerland mogelijk en wenselijk zouden zijn. In de uitgangspuntennotitie wordt voorgesteld dat ze geplaatst kunnen worden bij boerderijen en agrarische gebouwen en op bedrijventerreinen. Met de uitgangspuntennotitie worden de gemeenteraad en inwoners van Steenwijkerland gevraagd om zich te buigen over een lijst met voorgestelde criteria voor kleine windmolens.

Wethouder Tiny Bijl: 'Verschillende agrariërs hebben laten weten dat ze interesse hebben in de plaatsing van kleine windmolens. Deze windmolens worden vaak bij boerderijen en agrarische gebouwen geplaatst om te voorzien in een deel van het eigen elektriciteitsverbruik. In combinatie met zonnepanelen is op die manier een behoorlijk deel van het elektriciteitsverbruik zelfvoorzienend ingericht. Dat sluit mooi aan bij de duurzaamheidsambities van veel agrariërs en van de gemeente'.

Bij de voorgestelde criteria voor kleine windmolens bij boerderijen en op bedrijventerreinen gaat het om zaken zoals de maximale hoogte (15 meter bij boerderijen, 25 meter op bedrijventerreinen), het aantal molens per initiatiefnemer en de afstand tot een woning.

'Naast de gemeenteraad vragen we ook de inwoners van Steenwijkerland om te reageren op de voorgestelde criteria. De input vanuit de raad en inwoners is medebepalend om de uiteindelijke criteria voor kleine windmolens te bepalen en vast te leggen in een beleidsnota. De verwachting is dat deze beleidsnota begin 2021 ter inzage wordt gelegd' aldus Tiny Bijl.