Flinke oppepper voor fietspad Ossenzijl – Kalenberg - Wetering

Het fietspad Ossenzijl - Kalenberg - Wetering wordt de komende maanden flink onder handen genomen. Het bestaande asfalt dat op veel plekken in slechte staat is, wordt vervangen door beton. Daarnaast wordt het Heuvenpad verbreed tot 2,5 meter. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het fietspad verdient echt een upgrade. De hobbels moeten eruit. Bewoners maken er veel gebruik van en ook bezoekers en toeristen weten het goed te vinden. Dat is ook niet verwonderlijk want het is een mooie route dwars door natuurlijk gebied. En daar horen goede voorzieningen bij. Als echte fietsgemeente investeren we in de kwaliteit van ons fietsnetwerk. Samen met de provincie Overijssel die financieel bijdraagt.’ De werkzaamheden beginnen in de week van 16 november en duren tot ongeveer maart volgend jaar.

De afgelopen 10 jaar is fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de Steenwijkerlandse fietsroutes. De komende periode ligt de nadruk op een kwaliteitsverbetering van het bestaande netwerk. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Daarbij kijken we ook naar duurzame oplossingen, materialen die we weer kunnen hergebruiken. En ook naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze fietspaden. Zo werken we toe naar een compleet fietsnetwerk met comfortabele fietspaden.’

Over de werkzaamheden is overleg geweest met de aanwonenden en de plaatselijke belangen. Zowel plaatselijk belang Ossenzijl, plaatselijk belang Kalenberg als plaatselijk Nut Wetering e.o. geven aan blij te zijn dat de werkzaamheden nu gaan beginnen. ‘Het was wel aan een opknapbeurt toe.’ Wim Liesker van plaatselijk belang Ossenzijl voegt daaraantoe: ‘Er is goed geluisterd naar de bewonerswens over de breedte van het pad. Ook zijn we blij dat de gelegenheid wordt aangegrepen om de verlichting aan te passen. Deze wordt natuurvriendelijk zonder dat op veiligheid wordt ingeleverd.’

Werkzaamheden in fasen uitgevoerd

Om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, zijn de werkzaamheden in fasen opgedeeld. Als eerste is het gedeelte vanaf de komgrens Kalenberg tot de komgrens van Ossenzijl aan de beurt. De tweede fase is het traject vanaf de komgrens van Ossenzijl tot het einde van de Oudeweg en vanaf de komgrens van Kalenberg tot het Kooibomenpad. In de laatste fase gaat het gedeelte vanaf het Kooibomenpad tot Wetering-West op de schop. Tijdens elke fase is een deel van het pad opgebroken. Het doorgaand fietsverkeer wordt dan ook omgeleid via de Hoogeweg.
Voor aanwonenden blijft het fietspad wel bereikbaar.