Locatie voor nieuwbouw Kindcentrum Johan Friso

De plek van de huidige Emmaschool in Steenwijk is in beeld als locatie voor de nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso. Dat hebben de gemeente Steenwijkerland en schoolbestuur Accrete besloten. Onlangs gaf de gemeenteraad Stichting Op Kop toestemming om de Emmaschool op te heffen. Hierdoor komt het schoolgebouw, waar tot een aantal jaren geleden ook de voormalige Wegwijzer (nu de Zuidwester) gevestigd was, leeg te staan. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Het huidige pand van Kindcentrum Johan Friso is sterk verouderd. In het ‘integraal huisvestingsplan onderwijs’ dat door de gemeenteraad is vastgesteld, hebben we gekozen voor nieuwbouw. De locatie van de Emmaschool is hier een prima plek voor. Het bestemmingsplan hoeft er niet voor te worden gewijzigd, want het heeft nu ook al een maatschappelijke bestemming. We kunnen dus snel schakelen.’

Ook schoolbestuur Accrete laat bij monde van Jan Spanjer weten blij te zijn met de locatie. ‘Een mooie plek en een groot terrein waar we letterlijk de ruimte krijgen. Daar kunnen we echt mee uit de voeten. Dat de locatie op korte termijn beschikbaar is, is voor ons ook een plus.’

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. De nieuwbouw van Kindcentrum Johan Friso op de genoemde locatie geeft ook een impuls aan de toekomstige wijkvernieuwing van De Gagels. Hiervoor wordt in het nieuwe jaar gestart met het opstellen van een wijkvisie. Als alles volgens planning verloopt, kan de nieuwbouw rond 2022/2023 worden gerealiseerd.
 

Bron: Stichting Accrete en gemeente Steenwijkerland