Lokale doe-het-zelfsubsidie voor isoleren

Het college van B&W heeft als aanvulling op de landelijke SEEH-regeling, de regeling ‘Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven’ vastgesteld. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis is alleen beschikbaar voor mensen die energiebesparende maatregelen laten uitvoeren door een erkend aannemersbedrijf. De Isolatiesubsidie doe-het-zelfinitiatieven is bedoeld voor de groep doe-het-zelvers die niet voor de landelijke subsidie in aanmerking komen.

Wethouder Tiny Bijl: 'Als gemeente hebben we de ambitie energieneutraal te zijn in 2050. Het isoleren van woningen is een van de belangrijkste maatregelen voor de verwezenlijking van deze ambitie. Om isoleren breed te stimuleren willen we met deze subsidie woningeigenaren stimuleren die zelf aan de slag willen met isolatiemaatregelen aan hun woning. De inwoners waar het om gaat zijn woningeigenaren die zelf in staat zijn isolatiemaatregelen uit te voeren, maar hier door onvoldoende budget en/of gebrek aan de juiste kennis niet aan toe komen. Vanwege dit laatste punt is als extra stimulans aan de subsidie toegevoegd dat, wanneer inwoners Isolatiemaatregelen in groepsverband uitvoeren, zij een hoger subsidiebedrag krijgen. Hoe groter de groep, hoe meer subsidie, tot een maximum bij 5 personen of meer. Daarnaast wordt het maximale subsidiebedrag hoger als men meer energiebesparende maatregelen combineert. Mensen die graag klussen, maar bijvoorbeeld niet precies weten waar ze op moeten letten bij isoleren kunnen dus samenwerken met iemand die daar meer verstand van heeft.'

Voor de isolatiesubsidie is in totaal € 210.000 gereserveerd voor de jaren 2020, 2021 en 2022, De regeling wordt breed gecommuniceerd via de reguliere kanalen als lokale en sociale media.

'Uiteraard houden we in deze coronatijd wel rekening met de geldende coronamaatregelen. Daarom wordt bij een aanvraag van meerdere personen in overleg bekeken wat haalbaar is qua samenwerking. Het uitgangspunt hierbij is om dit op zo’n manier in te vullen dat de energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de geldende coronaregels', aldus Tiny Bijl.