Risico op bezwijken muur Welkooppand

De gemeente heeft opdracht gegeven om het Steenwijkerdiep, langs het voormalig Welkooppand aan de Tukseweg, af te sluiten met hekken voor al het verkeer. Uit recent onderzoek naar de constructieve veiligheid van het Welkooppand is gebleken dat een van de muren van het pand los is komen te staan. Daardoor bestaat er een risico dat de muur bezwijkt en delen van de muur tot op de weg kunnen komen.

De eigenaar is door de gemeente gesommeerd actie te ondernemen om de directe omgeving van het pand veilig te stellen. De eigenaar heeft echter laten weten dit risico niet te zien en onderneemt daarom geen actie.
Omdat voor de gemeente de veiligheid rond het Welkooppand voorop staat, heeft ze opdracht gegeven hekken te plaatsen om daarmee de weg af te sluiten. Deze hekken blijven in ieder geval staan tot nader en gedetailleerd onderzoek is verricht naar de constructieve veiligheid van het Welkooppand.