Tijdelijke sluiting coffeeshop opgeschort

De tijdelijke sluiting van een maand die burgemeester Rob Bats heeft opgelegd aan de coffeeshop in Steenwijk is opgeschort. Het besluit was om de coffeeshop van 1 tot en met 30 november te sluiten vanwege het overschrijden van de handelsvoorraad.

De coffeeshop heeft tegen dit besluit een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De rechtbank In Zwolle behandelt dit verzoek op dinsdag 10 november en heeft het besluit tot tijdelijke sluiting opgeschort tot het moment van de uitspraak.
Dit betekent dat de coffeeshop niet per 1 november dicht hoeft en dat de uitspraak van de Voorzieningenrechter afgewacht wordt.