Week tegen Kindermishandeling 2020

Achter veel voordeuren is niets wat het lijkt. Kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld. Je ziet het niet maar het is er wel.

Kijk op www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl wat u kunt doen.


Of bekijk de video 'Week tegen kindermishandeling' via YouTube.


Bron: Regio IJsselland