Staatsbosbeheer zet volgende stap in realisatie European Wetland Center

Vorig jaar is vanuit de Regio Deal Zwolle 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw bezoekerscentrum voor de Weerribben; het European Wetland Center in Ossenzijl. Sindsdien is door gemeente, Staatsbosbeheer en Plaatselijk Belang Ossenzijl hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen en de mogelijke samenwerking met partijen. Zo is duidelijk geworden dat de recreatieonderneming De Kluft geen mogelijkheden ziet om aan te haken bij de realisatie. In samenwerking met de gemeente en provincie gaat Staatsbosbeheer een nieuw concept ontwikkelen met andere partijen, om een aantrekkelijk en uitnodigend European Wetland Center te realiseren. Komende maanden verwacht Staatsbosbeheer een eerste aanzet van het plan te presenteren.

European Wetland Center

De gemeente wil met toerisme bijdragen aan welvaart en welzijn voor haar inwoners. Het European Wetland Center past naadloos in de ambitie van de gemeente om toeristische kansen te verzilveren en tegelijkertijd rekening te houden met een goede balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid. Beleving van het grootste aaneengesloten laagveenmoeras staat in het European Wetland Center centraal. Naast de beleving kan er ook vergaderd worden, het wordt een plek voor educatie en spel en, men kan van hieruit het gebied verder ontdekken met tal van e-mobiliteit arrangementen met bijvoorbeeld e-bikes of een elektrische auto. Het is daarmee een belangrijke uitvalsbasis voor begeleide excursies en een praktisch startpunt voor vaar-, fiets- of wandeltochten door Nationaal Park Weerribben-Wieden. Alles op een schaal die bij de plek past en vooral gericht op bezoekers met interesse in cultuur en landschap, die langer verblijven en meer besteden. 

Leefbaarheid bewaken, kansen verzilveren en grenzeloos gaan voor goud

Toerisme is wereldwijd de belangrijkste groeisector en ook na corona blijft de vrijetijdseconomie een belangrijke pijler van de economie van Steenwijkerland. Daarom investeert de gemeente met haar partners in de Regio Zwolle (ondernemers, onderwijs en overheden) in productontwikkeling, mobiliteit en gastvrijheid. Mits ontwikkeld in nauw overleg met de bewoners en goed beheerd, kan toerisme een bijdrage leveren aan de lokale leefbaarheid. Bram Harmsma: “Bij dit project zijn de inwoners van Ossenzijl nauw betrokken. Het European Wetland Center zorgt natuurlijk voor een toename van bezoekers en kan dus ook effect op de leefbaarheid in Ossenzijl hebben. Inwoners maken zich hier zorgen over. We nemen hen, onder andere via Plaatselijk Belang Ossenzijl, mee in de plannen en voeren een onderzoek uit naar de financiering van een randweg. Deze zorgt voor ontlasting van het doorgaand verkeer in het dorp. 

Verleid de bezoeker om het hele gebied te verkennen, met respect voor de natuur

De grootse aantrekkingskracht van ons gebied vormt ook onze kwetsbaarheid. De schoonheid van Giethoorn, de iconische waarde van Weerribben-Wieden; we moeten er zuinig op zijn. Het zijn ook onze meest bijzondere plekken. Laten we de bezoeker dan ook vooral verleiden het hele gebied te verkennen, met respect voor de natuur, aldus wethouder Harmsma. De toeristische ontwikkeling kan een positieve bijdrage leveren aan de regionale economie en leefbaarheid. Het European Wetland Center past naadloos in de toeristische visie voor de Weerribben-Wieden die is vastgesteld door de gemeenteraad en sluit aan op de ambitie om het gebied door te ontwikkelen tot een Nationaal Park van Wereldklasse.