Steenwijkerlands beleidskader biedt ruimte voor kleine windmolens

Waar en onder welke voorwaarden zijn in Steenwijkerland kleine windmolens mogelijk? De criteria daarvoor staan in het Beleidskader voor Kleine Windmolens dat het college van B&W ter vaststelling aan de gemeenteraad voorlegt.

Wethouder Tiny Bijl: ‘Om tot een goed beleidskader te komen, hebben we een brede uitvraag gedaan bij onder meer plaatselijke belangen, energiecoöperaties, LTO, lokale ondernemers, agrariërs en inwoners. Het moet vooral duidelijkheid bieden: wat kan wel en wat kan niet. Want ook dat laatste kan soms het geval zijn. Ik denk dat we met de criteria die er nu liggen goed uit de voeten kunnen en ruimte bieden aan duurzame initiatieven van bijvoorbeeld agrariërs die met kleine windmolens duurzame energie voor hun bedrijf willen opwekken. Die behoefte ligt er en daar bieden we met dit beleidskader mogelijkheden voor.’ 

Het beleidskader biedt ruimte voor kleine windmolens bij boerderijen, agrarische gebouwen en op sommige bedrijventerreinen. Wethouder Tiny Bijl: ‘Er zijn steeds meer agrariërs en ondernemers die hun bedrijf energieneutraal willen maken. Verschillende agrariërs hebben zich bij ons gemeld met de vraag of dit kan met kleine windmolens. Dat sluit naadloos aan bij onze duurzame ambities. Je moet het wel goed regelen. Daarom noemen we in het beleidskader ook een maximale hoogte voor een windmolen. Die is 25 meter bij boerderijen en agrarische gebouwen en 40 meter op bedrijventerreinen. Ook mag een windmolen niet te dicht op woningen staan en is er een maximum voor het aantal molens per aanvrager. Zo proberen we met iedereen zo goed mogelijk rekening te houden.’ 

Eerder werd al de Uitgangspuntennotitie voor Kleine Windmolens in de gemeenteraad besproken. Het was de basis voor dit beleidskader dat in mei ter inzage is gelegd. Dat leverde vijf zienswijzen op die tot enkele aanpassingen hebben geleid. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om het beleidskader te bespreken in de raadsvergadering van 21 december 2021. 

Kijk op de pagina over het duurzaamheidsbeleid van Steenwijkerland om het volledige beleidskader in te zien.