Meer mogelijkheden voor herstel, aanleg en beheer van waardevolle landschapselementen

Boswallen, poelen en andere landschapselementen in onze gemeente zijn kwetsbaar, want het beheer en onderhoud is afhankelijk van vrijwilligheid en subsidie. Deze landschapselementen zijn belangrijk zijn voor het behoud van de kwaliteit van ons buitengebied en de ecologie. De gemeente Steenwijkerland is daarom een nieuwe overeenkomst aangegaan met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO). Donderdag 24 november werd de overeenkomst getekend.

Natuurvriendelijke oever of bloemrijke akkerrand 

Wethouder Melvin Smit: ‘We zetten in op duurzaam behoud van deze waardevolle landschapselementen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst maken we gebruik van de geactualiseerde dienstenbundel. Deze bundel biedt onze inwoners nog meer ruimte. 
De vorige dienstenbundel bood al mogelijkheden voor duurzaam beheer van boswallen, poelen en andere landschapselementen. In de nieuwe dienstenbundel wordt dat verder verruimd. Zo zijn er nu bijvoorbeeld mogelijkheden voor een natuurvriendelijke oever of een bloemrijke akkerrand. Maatregelen die ons gebied aantrekkelijker maken en bijdragen aan het behoud van wilde planten en dieren. Dat is goed voor de kwaliteit van ons buitengebied en de biodiversiteit.’

De ondertekening vond plaats op de picknickplaats Baars, een locatie waar vereniging Het Heideveld diverse landschapselementen beheert. Naast wethouder Melvin Smit waren aanwezig coördinator groen gemeente Steenwijkerland Jos van Dijk, voorzitter vereniging Heideveld Alle Ytsma, secretaresse vereniging Heideveld  Lies Split, bestuursvoorzitter SGBDO Martin Knol, veldadviseur SGBDO Geert Schoemakers en coördinator SGBDO Marjel Das.

Inwoners die ook een vergoeding willen krijgen uit deze regeling voor ‘Groene en Blauwe Diensten’ kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten. Alleen landschapselementen in het buitengebied komen in aanmerking voor een vergoeding. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de Stichting Groene en Blauwe diensten (telefoonnummer: 0529 – 408 385 of info@sgbdo.nl). 
 

groene en blauwe dienstenWB224588