Gezocht: inwoners die willen adviseren over subsidieaanvragen

Wie wil adviseren over de subsidieaanvragen die binnenkomen voor de nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’? Met die vraag richt de gemeente Steenwijkerland zich tot haar eigen inwoners. Burgemeester Rob Bats: ‘We zoeken mensen die zitting willen nemen in een adviescommissie die deze subsidieaanvragen gaat beoordelen. Een nieuwe werkwijze die prima past bij hoe we deze subsidieregeling zien: laagdrempelig, flexibel en toegankelijk.’ Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren kernen en wijken, Lina van Veen of Kor van der Velde.

De nieuwe subsidieregeling ‘Inwonersinitiatieven zijn goud waard’ is bedoeld om plannen en ideeën van inwoners financieel te ondersteunen. In de pot zit een bedrag van € 80.000,- die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld. Burgemeester Rob Bats: ‘Wie in aanmerking komt voor subsidie, is aan de adviescommissie om te beoordelen en ons over te adviseren. Een belangrijke taak dus. Daarom gaan we de leden ook officieel benoemen. Het zou mooi zijn als de leden van de adviescommissie verspreid uit ons gebied komen. Daar steken we dan ook op in.’

Aanmelden kan tot 29 oktober 2018

Inwoners die belangstelling hebben om in de adviescommissie zitting te nemen, kunnen zich tot 29 oktober 2018 aanmelden bij de coördinatoren kernen en wijken, Lina van Veen of Kor van der Velde. Dat kan telefonisch via 06 111 98 528 / 06 317 75 866 of  per e-mail lina.van.veen@steenwijkerland.nl of kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl Daar kan iedereen ook terecht voor meer informatie.

Zodra de leden van de adviescommissie zijn benoemd, wordt de nieuwe subsidieregeling gepubliceerd en breed onder de aandacht gebracht. Vanaf dat moment kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.