Herinnering: Invullen vragenlijst tevredenheid afvalinzameling

Heeft u een vragenlijst over de tevredenheid van de afvalinzameling ontvangen? Vergeet dan niet om deze vragenlijst in te vullen! Dit kan nog tot maandag 15 oktober 2018. Onderzoeksbureau Integron voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Met de resultaten van dit onderzoek krijgen we inzicht in de tevredenheid over het beleid en de inzameling van de verschillende afvalstromen. De antwoorden worden anoniem verwerkt.