Hoe denken inwoners Steenwijkerland over mobiliteit

Voor de zomervakantie heeft de gemeente via haar nieuwe digitale inwonerspanel een peiling uitgevoerd met vragen over hoe de inwoners van Steenwijkerland denken over mobiliteit in hun gemeente.

Wethouder Marcel Scheringa 'Het is de eerste keer dat we het nieuwe inwonerspanel hebben ingezet en daarbij hebben we gekozen voor het onderwerp Mobiliteit. Dat leek ons een onderwerp dat veel van onze inwoners aanspreekt en waar ze bovenal ook wat van vinden. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal deelnemers, namelijk 1275. Hiervan hebben 220 deelnemers aangegeven mee te willen denken over mobiliteit in de toekomst. Een heel mooi resultaat dat een goede basis geeft voor de verdere ontwikkeling van de Mobiliteitsvisie die we als gemeente aan het opstellen zijn’.

Uit het digitale inwonerspanel komt het openbaar vervoer naar voren als aandachtspunt.
Marcel Scheringa 'Dat ligt geheel in de lijn waar wij als college hard voor willen maken. Ook wij vinden dat er meer aanbod aan duurzaam openbaar vervoer moet zijn en zijn daarover in overleg met de provincie. Op dit moment zijn we dan ook bezig om onze wensen in de concessie voor het Openbaar Vervoer verwoord te krijgen. Daarbij moet gedacht worden aan onder meer versterking van de huidige verbindingen met betrekking tot de regiolijnen in de avonden en weekenden. Maar ook de realisering van een verbinding voor leerlingen en studenten vanuit het gebied Kuinre-Blokzijl naar Emmeloord en Oldemarkt-Steenwijkerwold naar Heerenveen. Tevens zien we graag een directe verbinding tussen Vollenhove-Sint Jansklooster-Steenwijk en willen we komen tot een innovatief flexibel vraagafhankelijk aanbod waarbij ook vervoer van halte tot halte of deur tot deur is opgenomen'.

Uit het inwonerspanel komt ook naar voren dat vooral een beter wegdek en verbreding van de fietspaden gewenst zijn.
Marcel Scheringa 'De komende jaren gaan we meerdere fietspaden op deze punten verbeteren. In 2019 staan bijvoorbeeld de fietspaden langs de Steenwijkerweg in de planning'.

Voor het inwonerspanel wordt een online 'portal' ingericht. Via dit portal en de website van de gemeente worden de uitkomsten gepubliceerd van de peilingen. Ook wordt daar vermeld wat de gemeente met de resultaten uit de peilingen doet.

Zie ook:
Factsheet inwonerspanel Steenwijkerland over vervoer (pdf, 176 KB)