Ontwikkelingen huisvesting basisschool Tuk

Het college van B&W heeft voor de huisvesting van de basisschool in Tuk besloten om een onderzoek te doen naar twee eventueel geschikte locaties. Tevens gaat het college bij de huisvesting van de basisschool uit van een combinatie met het dorpshuis en de kinderopvang.

Wethouder Marcel Scheringa 'In het coalitieakkoord is afgesproken dat de basisschool ’t PuzzelsTuk definitief in Tuk gevestigd wordt. Met deze keuze is ook duidelijk geworden dat een combinatie met het dorpshuis en de kinderopvang een hele mooie meerwaarde biedt waar alle partijen zich achter kunnen scharen. Meerwaarde voor het dorpshuis omdat deze een centrumfunctie heeft voor Tuk en het huidige dorpshuis een zaal voor grotere bijeenkomsten mist. Maar ook meerwaarde voor de kinderopvang die op deze manier een aantal ruimten kan huren en de beschikking krijgt over bijvoorbeeld een gezamenlijke speelzaal. Voor ‘t PuzzelsTuk betekent dit huisvesting in een gebouw dat meerdere doeleinden heeft waardoor zekerheid in huisvesting is geboden'.

Voor de locatie van het nieuwe gebouw zijn verschillende locaties onderzocht. Twee locaties kwamen naar voren als geschikt, namelijk die van Villa Oostwold en de locatie van de huidige tijdelijke huisvesting van ‘t PuzzelsTuk.
Marcel Scheringa 'Beide locaties hebben hun voor- en nadelen. We zullen een onderzoek laten doen welke locatie als meest geschikt naar voren komt. Een onderzoek dat elementen meeneemt zoals verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen en zogenaamde geluidszones. Pas daarna kunnen we, in overleg met alle betrokkenen, bepalen welke locatie het moet worden'.