Gemeente plaatst bladkorven

Begin oktober plaatsen we weer op diverse plekken in de gemeente bladkorven. We zetten deze bladkorven op locaties waar blad van gemeentelijke bomen in tuinen valt. U kunt deze bladeren dan verzamelen en in de bladkorf kwijt.

Waar staan de bladkorven

Elk jaar staan de beschikbare bladkorven op locaties die we vooraf in beeld hebben gebracht. Op basis van de ervaringen van vorig jaar hebben we een aantal locaties gewijzigd. In het overzicht kunt u zien waar de bladkorven staan.
Op een aantal plekken is het mogelijk om het afgevallen blad naar bijvoorbeeld een bosperceel of singel te brengen. Ook die staan in het overzicht. We vragen u om het blad op die plekken te verspreiden en er geen bult van te maken.

Wat zijn de spelregels

Voor het gebruik van een bladkorf hebben we een aantal spelregels:

  • Bladkorven zijn alleen bestemd voor blad van (gemeentelijke) bomen, niet voor takken en ander snoeiafval.
  • Bladkorven worden elke week op donderdag of vrijdag geleegd. Is een korf eerder vol, dan kunt u dit doorgeven via telefoonnummer 14 0521.
  • Bij misbruik of vandalisme halen we de bladkorf weg en zetten we geen nieuwe terug. Dat geldt ook bij diefstal, alle beschikbare korven zijn namelijk al geplaatst. Wilt u een extra bladkorf, dan kunt u dat aangeven. Alle verzoeken worden gebundeld en bekijken we voor de herfst van 2020.

Gratis grof tuinafval dagen in 2019

Op vrijdag 4 oktober en zaterdag 5 oktober en vrijdag 1 november en zaterdag 2 november 2019  kunt u als inwoner van onze gemeente gratis grof tuinafval brengen naar het milieubrengstation van ROVA in Steenwijk.

Mooi spul dat blad!

Het blad dat we met z'n allen verzamelen in de bladkorven zetten we om in compost en wordt zo opnieuw gebruikt in onze plantsoenen. Daarom is het belangrijk dat er alleen blad in de bladkorven zit.
Blad in tuinen en plantsoenen vormt in de winter een welkome plek voor bijvoorbeeld egels en insecten. Ook is blad een goede bodemverbeteraar. Het blad vormt dan een laag van (organisch) materiaal op de grond, waardoor de bodem geheel bedekt wordt. Het voorkomt onkruidgroei, het stimuleert het bodemleven en de grond droogt minder snel uit in droge perioden.

Zelf bladcompost maken

Bladcompost kan gemaakt worden in een bak van gaas. Sla vier palen in de grond en span rondom gaas op een schaduwrijke plek in de tuin. Verzamel het blad in de bak. Druk de bladeren goed aan, dek ze vervolgens af met bijvoorbeeld een stuk oud tapijt en verzwaar met stenen tegen het wegwaaien. In het voorjaar kan het verteerde blad als compost en/of grondverbeteraar gebruikt worden in de tuin.